Jasavić: Policiju jačati zapošljavanjem kadra sa Policijske akademije - Vijesti.me
POTREBNO UNAPRIJEDITI TEHNIČKU PODRŠKU

Jasavić: Policiju jačati zapošljavanjem kadra sa Policijske akademije

"Samo snažna profesionalno i etički konsolidovana Uprava policije može obezbjeđivati dokaze za vođenje efikasnih i djelotvornih tužilačkih istraga, koje će rezultirati kvalitetnim optužnicama, bez kojih nema pravosnažnih sudskih odluka"

Azra Jasavić, Slavko Stojanović
Azra Jasavić, Slavko Stojanović (Foto: Gov.me)

U Crnoj Gori je za uspješnu borbu protiv kriminala potrebna čvrsta institucionalna saradnja policije, tužilaštva i pravosuđa, poručila je potpredsjednica Vlade, Azra Jasavić.

Jasavić se danas sastala sa direktorom Uprave policije, Slavkom Stojanovićem i sa njim razgovarala o neophodnosti efikasnije borbe protiv svih oblika kriminala kroz unaprjeđenje rada Uprave policije u kadrovskom, tehničkom i materijalnom smislu.

Kako je saopšteno iz kabineta Jasavić, na sastanku je ocijenjeno da efikasne borbe protiv kriminala, posebno organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, ne može biti bez organizovane, snažne i depolitizovane Uprave policije.

"Samo snažna profesionalno i etički konsolidovana Uprava policije može obezbjeđivati dokaze za vođenje efikasnih i djelotvornih tužilačkih istraga, koje će rezultirati kvalitetnim optužnicama, bez kojih nema pravosnažnih sudskih odluka", saopšteno je nakon sastanka.

Jasavić je ukazala da bez čvrstog institucionalnog trougla policije, tužilaštva i pravosuđa nema uspješne borbe protiv kriminala i poručila da to mora biti jasno svima u tom procesu.

Kako smatra, od presudnog je značaja da svi u tom trouglu shvate da čine cjelinu, koja je snažna samo onoliko koliko je najslabija karika u tom lancu jaka.

"Kočenje u bilo kom od ovih sistema druga dva čini neuspješnim. Prebacivanje odgovornosti sa jednih na druge je neuspjeh za sve, bez obzira koja karika je zakazala”, istakla je Jasavić.

Prema njenim riječima, da bi se uspješno borili protiv kriminala, svi subjekti tog trougla moraju snažiti jedni druge, jer samo tako mogu postići cilj i ostvariti zadatke koje im je država povjerila, čime će zaslužiti povjerenje građana.

Kako se navodi, Crnoj Gori je potrebna proaktivna, a ne reaktivna policija.

To je, dodaje se, moguće postići, kadrovskim promjenama i tehničko materijalnom podrškom, što je obaveza Vlade.

"U kadrovskom smislu policiju možemo jačati zapošljavanjem kadrova sa Policijske akadamije, jer nju obrazovni sistem prepoznaje kao dobru bazu za regrutovanje profesionalnih policijaca”, pojasnila je Jasavić.

Ona je istakla da je policiji neophodna smjena generacija.

"Zato je Vlada odlučna da zapošljava lica koja su završila Policijsku akademiju u Danilovgradu radi što kvalitetnijeg sprovođenja efikasne tužilačke istrage. Ovim bi kadrovski uslovi bili ispunjeni“, rekla je Jasavić.

U saopštenju se kaže da je potrebno unaprijediti i tehničku podršku policiji, jer organizovani kriminal svakodnevno unapređuje tehničku osposobljenost.

To, dodaje se, policija može teško pratiti sa postojećom opremom.

Kako je saopšteno, policajci moraju imati bolje materijalne uslove za rad da bi bili motivisani da odgovore teškim zadacima.

"Policajac mora biti svjestan da predstavlja državu i da je dužan svojim djelovanjem štititi njen ugled kako bi ona čvrsto stajala iza njega“, poručila je Jasavić.