JP Morsko dobro: Demokrate Bar bi tendenciozno da naše poslovanje degradiraju - Vijesti.me
reagovanje

JP Morsko dobro: Demokrate Bar bi tendenciozno da naše poslovanje degradiraju

Ilustracija
Ilustracija

U cilju istinitog informisanja javnosti, posebno građana u opštini Bar, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore demantuje selektivno plasiranje informacija od strane kluba odbornika Demokrata Bar, cijeneći da su iznešene krajnje tendenciozno i sa jasnom namjerom da degradiraju poslovanje Javnog preduzeća i Opštine Bar, saopšteno je iz tog preduzeća.

Njihovo saopštenje prenosimo integralno:

"Javno preduzeće je saglasno Planu korišćenja sredstava i Planu javnih nabavki sprovelo tendersku proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, opština Bar i donijelo Rješenje o izboru najpovoljnije ponude.

Dana 06.10.2017.god. Javno preduzeće je primilo određeni broj žalbi upućenih Državnoj komisiji za konrolu postupka javnih nabavki na predmetno Rješenje.

Državna komisija za konrolu postupka javnih nabavki odbacila je sve žalbe kao neosnovane.

Svi pokrenuti sudski postupci  pred nadležnim sudovima su povučeni od strane  tužilaca, u nedostatku dokaza.

JP Morsko dobro je za idejno rješenje i Glavni projekat izdvojilo 30.000,00 eura, potom izradilo Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu u vrijednosti 1.700,00 € i reviziju projekta u vrijednosti 7.000,00 eura. Projektna dokumentacija je predata Upravi javnih radova radi dalje realizacije Projekta.

Između Uprave Javnih radova, Opštine Bar i JP Morsko dobro u avgustu je potpisan Ugovor o realizaciji projekta za II fazu radova. Ova faza podrazumijeva potpunu rekonstrukciju i popločavanje trga sa ugostiteljskim terasama i rekonstrukciju dijela saobraćajnice u neposrednom zaleđu trga. Javno preduzeće je za realizaciju ove faze izdvojilo 425.000 eura

Faza II radova ocijenjena je kao prioritetna upravo zbog unapređenja turističke ugostiteljske ponude u Sutomoru, već za sledeću sezonu. Projekat je predvidio potpuno novo vizuelno i namjensko rješenje budućih ugostiteljskih terasa, poput projekta  Pine rađenog u opštini Tivat, što je i bio cilj ovog projekta- da unaprijedi kvalitet prostora i turističke ponude Sutomora.

Upravo ne želeći da dugotrajni postupci  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa utiču i uspore  realizaciju važnog projekta u javnom interesu građana i turista, Javno preduzeće se odlučilo na faznu realizaciju ovog projekta.  

Na kraju, naglašavamo da Javno preduzeće za upravljanje  morskim dobrom, kao  društveno odgovorno preduzeće, radi isključivo i saglasno pozitivnim propisima, u interesu građana i lokalnih uprava investirajući u projekte od značaja za unapređenje kvaliteta i standarda najvrednijeg resursa kojim Država raspolaže", navodi se u reagovanju JP Morsko dobro.