Jukić: Naša je obaveza da obezbijedimo bezbjedan boravak djece - Vijesti.me
REAGOVANJE DIREKTORICE OŠ MARKO MILJANOV

Jukić: Naša je obaveza da obezbijedimo bezbjedan boravak djece

"Mobilijar za odmor i rekreaciju je ispred Škole i tu je škola zajedno sa svojim učenicima podigla guvno, a ispred ulaza postavila klupe koje učenici koriste za odmor. Škola sa učenicima održava i pošumljava dvorište u skladu sa njenim mogućnostima. Sa učenicima ove škole i njihovom odnosu prema školskoj imovini i dvorištu možemo biti ponosni"

OŠ Marko Miljanov
OŠ Marko Miljanov (Foto: Privatna arhiva)

Direktorica Osnove škole "Marko Miljanov" U podgorici Zlatija Jukić reagovala je na blog "Djeca rade i grade, a direktorica ruši", objavljen na portalu Vijesti.

Reagovanje prenosimo integralno

Ovakav naslov i tekst je očigledno pokušaj narušavanja ugleda obrazovno-vaspitne ustanove, u kojoj se posebno vodi računa o djeci, kao i meni koja se nalazim na čelu nje. Da ste se samo malo više zaiteresovali saznali bi ste da se ne radi o djeci, niti gradnji, niti da direktorica ruši nešto u okviru obrazovno-vaspitne ustanove, ali vam je očigledno senzacija bila na prvom mjestu.

Navodne, četiri klupe napravljene od paleta, starih guma, velikih kalema od kablova, jutros smo oko 7 zatekli na školskom poligonu, gdje se izvodi nastava fizičkog vaspitanja i na tom prostoru nema nikakvih uslova za bilo kakav mobilijar, pa makar on bio, po nečijem mišljenju i sjajan. Ne radi se ovdje o sviđanju ili nesviđanju već o poštovanju državne isnstitucije i obrazovnog sistema.

Ne radi se o omalovažavanju bilo čijeg rada, već je škola u obavezi da obezbijedi bezbjedan boravak djece, među kojima ima i prvaka, a što ovaj, po vašem kazivanju "mobilijar", nikako nije. Jedan kotur, koji teži najmanje 20-30kg, takozvana nazovimo "klupa" koja nije fiksirana, da se sruši na neko dijete i povrijedi ga, ja vas pitam, Ko bi tada bio odgovoran? Da li vi koji afirmišete i podržavate ovakav rad ili ja kao direktor škole koja sam zakonski odgovorna za to? Napominjem da za pravljenje ovog "mobilijara" nijesu angažovani učenici naše škole, niti nas je neko kontaktirao da želi da realizuje neku aktivnost na uređenju dovrišta škole. Za šta se morate priznati mora uspostaviti saradnja sa upravom, jer u jednu obrazovno-vaspitnu ustanovu ne može svako proizvoljno raditi šta hoce. Navodno, učenika L.B. kojeg Vi pominjete nije učenik ove škole, i samoinicijativno je organizoavao grupu sa kojom je uzurpirao taj dio dvorišta, bez odobrenja Uprave škole. Sa kojim pravom Vi to podržavate? Vidimo da ste imali uvid u nacrt plana za tzv.budući školski park, a zašto niste našli za shodno da pitate Upravu škole, kakvi su planovi u školi za taj dio dvorišta? Čudimo se da vam nije poznato da radovi na školskom dvorištu ne smiju da se izvode bez odobrenja nadležnih institucija.

Napominjem i to da naša škola podstiče i afirmiše preduzetničke ideje učenika, ali ne na ovakav stihijski način, već kreativno i planski. Mobilijar za odmor i rekreaciju je ispred Škole i tu je škola zajedno sa svojim učenicima podigla guvno, a ispred ulaza postavila klupe koje učenici koriste za odmor. Škola sa učenicima održava i pošumljava dvorište u skladu sa njenim mogućnostima. Sa učenicima ove škole i njihovom odnosu prema školskoj imovini i dvorištu možemo biti ponosni.

Tačno je da domar škole čisti i održava dvorište i da mu u tome samoinicijativno pomažu učenici. Taj isti prostor, koji je bio devastiran, koristimo za održavanje školskog krosa.

Što se tiče vašeg komentara da će direktorica pozvati firmu i ugraditi se, pa na izbore… ,to je ispod mog nivoa i ne želim o tome komentarisati, a dovoljno govori o Vama, jer je to komentar u skladu sa vašim novinarskim i moralnim kodeksom.

Što se tiče kanti za otpatke, Škola ih posjeduje i postavljene su na ulazu i u holu škole koje koriste naši učenici, a istovremeno su uključeni u akciju "Svaka limemnka se računa".

Naš odgovor je da se i učenici, kompletno nastavno osoblje, kao i uprava škole odgovorno odnose prema školskoj imovini i održavanju školskog dvorišta.

Što se tiče vaspitno-disciplinskih mjera, napominjem da svi naši učenici imaju primjerno vladanje i vašem dušebrižništvu nema mjesta. Rad u školi se ne bazira na dobrovoljnoj osnovi, na dobru volju pojedinaca unutar ustanove ili van nje, već na preciznim zakonskim normama i utvrđenom vaspitno-obrazovnim programu.

Na kraju, ali ne i manje važnim, ako zanemarimo sve naprijed navedeno, direktor ustanove je dužan i ovlašten da državnu imovinu koristi i sa njom raspolaže i istu štiti shodno Zakonu o državnoj imovini.