Kolašinska opština prodala dosta zemlje, ali od toga nije vidjela mnogo koristi - Vijesti.me
SLABA VAJDA

Kolašinska opština prodala dosta zemlje, ali od toga nije vidjela mnogo koristi

Turistička naselja ili hoteli planirani su na tridesetak lokacija, radovi su vidljivi, tek na nekoliko, a na mnogima nikada ništa nije ni započeto

Uglavnom strane firme koje su, tokom investicionog buma, na području kolašinske opštine kupovale ogromne površine zemljišta, u većini slučajeva nijesu pokazali ozbiljnost kada je riječ o izgradnji turističkih rekreativnih kapaciteta, koje su planirali, a na nekim lokacijama i započeli.

Turistička naselja ili hoteli planirani su na tridesetak lokacija, radovi su vidljivi, tek na nekoliko, a na mnogima nikada ništa nije ni započeto. Dok oni optimističniji očekuju povratak investitora, kad ekonomska kriza prođe, mnogi smatraju da se to nikada neće dogoditi.

U kolašinskoj lokalnoj upravi se slažu da od investicionog buma nije bilo mnogo koristi za Kolašince, bar što se tiče otvaranja novih radnih mjesta ili poboljšanja kvaliteta turističke ponude.

Rusi najčešći investitori

Prema podacima iz Sekretarijata za urbanizam, uređenje prostora i zaštitu životne sredine, kada je riječ o izradi planske dokumentacije, 11 lokalnih studija do sada je usvojeno, dok je devetnaest još u proceduri.

“Najčešće su ti sadržaji locirani na bliskoj ili daljoj periferiji grada, a investitori su se u projektinim zadacima, uglavnom, opredijelili za turističko rekreativne sadržaje. Najviše se odmaklo u prigradskom naselju Breza, što je sada pokriveno i DUP-om”.

“Tamo rade ruski investitori, odnosno firma „Invest V“. Radovi su u završnoj fazi, a investitori planiraju da prošire postojeće kapacitete i da dodaju sadržaje kao što su banka, pošta, osiguranje. Ista firma je nedavno pokazala zainteresovanost i za valorizaciju ostrva od oko 40 ha, u koritu rijeke Tare, gdje bi, takođe, izgradili turističke kapacitete”, kazao je za „Vijesti“ sekretar za urbanizam Vladan Bulatović.

Među investitorima, koji su pokazali do sada najviše ažurnosti u realizaciji svojih planova, ali i ispunjavanju obaveza prema Opštini, on ubraja i firmu „Meridijan travel“, čiji su vlasnici, takođe Rusi. Oni su, kako naglašava Bulatović, već izmirili sve obaveze prema lokalnoj upravi.

“Značajno je pomenuti i firmu „Stole co“ i „Stari pristan“ iz Bara, koje su, takođe, u proceduri za dva objekta u gradu, izmirili sve obaveze. Za treći objekat hotelskog sadržaja procedura je u toku. Urađena je i studija lokacije, koja je prošla skupštinsku proceduru, i za turističko naselje Lipovo 1 na Blatini”.

“Sada je investitor na potezu i on već sjutra može zatražiti uslove i građevinsku dozvolu”, kazao je Bulatović.

Tokom investicionog buma investitori su najčešće bili zainteresovani za zemljišta prema Bjelasici, zatim za Trunića do, i dio uz put prema skijalištu na Jezerinama. Kako Bulatović kaže, ti brojni investitori još nijesu zatražili građevinske dozvole, iako se mahom radi o ogromnim parcelama i velikim planiranim kapacitetima

„Monte biseru” nelegalno građevinska dozvola

U mjestu Paljevine na stotnak metara od ski-centra, ambiciozan projekat koji je započela firma „Monte biser“ iz Herceg Novog, čeka na obnavljanje procedure.

Sekretar za urbanizam je za „Vijesti“ potvrdio nezvanične informacije, prema kojima je ta firma na nelegalan način dobila prethodnu građevinsku dozvolu.

“Tačno je da je građevinska i urbanistička inspekcija poništila dozvole, jer ih je potpisalo neovlašteno lice. Pored toga, dozvole nijesu bile urađene u skladu sa planskim dokumentom, jer ga nije ni bilo. Investitor je sada na potezu da obnovi proceduru“.

“Predstavnici firme „Monte biser“ sa svojim planerom sastali su se sa nama, a Opština je pokazala spremnost da u skladu sa zakonom, naravno, obnovi proceduru“, tvrdi Bulatović.

Građevinska dozvola za projekat hercegnovske firme, čiji su vlasnici, takođe, Rusi, izdata je prije dvije godine, dan prije nego što je sadašnji sekretar za urbanizam došao na tu funkciju, a potpisao je tadašnji gradonačelnik Mileta Bulatović.

Dio komunalija platila je i firma “Morgan W”, koja je kupila zemlju na Bašanjem brdu. Započeta je i procedura izrade studije lokacije, ali ona nije dovedena do kraja.

Na tom kolašinskom brdu bilo je planirano da nikne turistički kompleks „Mala Norveška“.

Razloge trenutne neaktivnosti tog investitora u lokalnoj upravi ne znaju, a prema nezvaničnim informacijama, firma “Morgan W“ je još prije nekoliko godina bila obeshrabrena višemilionskim iznosom komunalija i neadekvatno komunalno opremljenim zemljištem.

Očekivali mnogo od Restisa

Kolašinci su mnogo očekivali i od grčkog milijardera Viktora Restisa, odnosno njegove kompanije “Vires”, koji je bio zainteresovan za gradnju turističkog kompleksa na Barutani.

Da ozbiljno namjerava da investira u Kolašin, Restis je pokazao, smatra Bulatović i time što je avansno uplatio značajan dio od oko 1, 5 eura komunalija. U lokalnoj upravi su sigurni da je Grka spriječila kriza da nastavi radove.

“U nezvaničnim kontaktima sa predstavnicima te firma, shvatio sam da oni imaju namjeru da nam se obrate radi produženja građevinskih dozvola. Vidljivo je da su uložili određena sredstva u pripremne radove, ali i uplatili avansno jedan dio komunalija”, tvrdi Bulatović.

 

Pevo komunalije, pa onda dozvola

Prema odluci, koja je važila do 2010. godine, investitori su bili u prilici da dobiju građevinske dozvole prije nego što uplate cijeli iznos komunalija. To su neki od njih, koji sada traže produžetak dozvola i iskoristili.

Novi propisi to ne dozvoljavaju, pa, kako tvrdi Bulatović, niko ne može dobiti sve potrebne „papire“ iz njegovog Sekreterijata, prije nego što u cjelosti izmiri svoje obaveze prema Opštini.

“Međutim, komunalije su gotovo prepolovljene od 2010. U zonama zahvaćenim DUP-ovima smanjene su duplo, a kada je riječ o lokalnim studijama lokacije, za poslovne sadržaje, iznos je 20 eura po kvadratu. Za avansnu jednokratnu uplatu smanjuje se za još 15 procenata, tako da je oko 17 eura po kvadratu. Mislim da nije prevelika investicija ako opteretimo kvadrat nekog hotela sa 17 eura“, kazao je on.