MANS: Vlada da objavi kompletnu dokumentaciju pod kojim uslovima su dodijeljeni stanovi i krediti - Vijesti.me
"ZBOG ČEGA SU POVLAŠĆENI U ODNOSU NA DRUGE GRAĐANE?"

MANS: Vlada da objavi kompletnu dokumentaciju pod kojim uslovima su dodijeljeni stanovi i krediti

"Pitamo premijera Duška Markovića po kom osnovu su neki javni funkcioneri dobijali novac iz budžeta i to po više puta?"

Marković
Marković (Foto: Boris Pejović)

MANS je zatražio od premijera Duška Markovića da objasni zašto je Vlada poklanjala stanove javnim funkcionerima koji treba da kontrolišu da li ta Vlada radi zakonito ili krši prava građana. 

"Zatražili smo da se objave svi podaci o uslovima pod kojima su svi javni funkcioneri dobili kredite i stanove, i iznosima koji su im poklonjeni na račun budžeta koji pune građani Crne Gore", navodi se u saopštenju te NVO.

"Pitamo premijera Duška Markovića po kom osnovu su neki javni funkcioneri dobijali novac iz budžeta i to po više puta?

Zbog čega su oni toliko povlašćeni u odnosu na ostale građane Crne Gore?  Zbog čega funkcioner koji mjesečno zarađuje 4 000 eura, i po više puta dobija stambeni kredit za koji mu mjesečna rata ne prelazi 40 eura?", pitaju u MANS-u.

Pojašnjavaju da istovremeno običan građanin Crne Gore, podstanar, koji radi za deset puta manju platu, često i sedam dana u nedelji bez osiguranja, plaća ogromne kamate da bi riješio stambeno pitanje. "Kada tom građaninu Vlada prekrši neko njegovo pravo, onda on treba da ide po pravdu kod funkcionera kome je ta Vlada poklonila novac ili stan".

"Naime, funkcioneri sudske vlasti i nezavisnih agencija, koji imaju plate po više hiljada eura, su dobijali velike iznose od Vlade i to po nekoliko puta, a upravo ti funkcioneri odlučuju o zakonitosti odluka izvršne vlasti koja im poklanja novac i stanove", saopšteno je iz MANS-a.

Ocjenjuju da građani zato imaju pravo da znaju sve uslove pod kojima je Vlada "privilegovala te funkcionere i koliko tačno novca su dobili".

MANS je, dodaju, podnio zahtjeve za slobodan pristup informacijama Generalnom sekretarijatu Vlade, tražeći da bude objavljena kompletna dokumentacija. 

Ocjenjuju da su javnosti sada dostupne samo šture informacije o imenima funkcionera, te da građani nemaju informaciju koliko je novca tim funkcionerima poklonjeno na račun budžeta države, a koliko su morali da vrate državi "odnosno kakvo je bilo obrazloženje onih koji su donosili odluke o razlozima iz kojih je tim funkcionerima dat novac iz budžeta".

"U zaključcima Vlade, koje smo tražili od Generalnog sekretarijata, se nalaze podaci o iznosima kredita koji su funkcioneri zaista morali da vrate, odnosno cijenama po kojima su državi platili stanove, i informacije o iznosima koji su im poklonjeni iz budžeta, a moralo bi se nalaziti i neko obrazloženje takvih odluka", poručuju iz MANS-a.

Kako ističu, "poznato je da su neki funkcioneri vraćali samo manji dio iznosa dobijenog kredita, pa bi uzeli 50 000 eura, a državi vraćali samo 10 ili 15 000 eura. Poznato je i da su neki djeci poklanjali stanove koje su dobijali od države, a onda ponovo dobijali novac za nove stanove od države".

"Zato tražimo da Vlada konačno postupi po više sudskih presuda koje su donijete na osnovu tužbi MANS-a i objavi i podatke o funkcionerima koji su dobili stanove ili kredite u prethodnom periodu kako bi javnost konačno saznala ko je, koliko puta, pod kojim uslovima i iz kojih razloga, kao i na osnovu čije odluke, dobio novac iz budžeta građana Crne Gore", zaključuje se u saopštenju MANS-a.


Vidi sve komentare