Mijović izabran za člana Komisije za droge - Vijesti.me
PREDSTAVNIK NVO SEKTORA

Mijović izabran za člana Komisije za droge

"Formiranjem ovog tijela doprinijeće se boljoj međusektorskoj saradnji, kao i saradnji između državnih institucija, nevladinih organizacija i medija", navodi Mijović

Saša Mijović
Saša Mijović (Foto: NVO 4 Life)

Za člana Komisije za droge izabran je Saša Mijović, iz NVO „4Life“ iz Podgorice, kao predstavnik nevladinih organizacija u ovom tijelu.

Formiranje Komisije za droge i učešće predstavnika civilnog sektora u njoj, je bio i jedan od 25 zahtjeva koje su „4 Life“, „Juventas“, „Cazas“ i „Preporod“ uputili Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga i skupštinskom Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje.

"Formiranjem ovog tijela doprinijeće se boljoj međusektorskoj saradnji, kao i saradnji između državnih institucija, nevladinih organizacija i medija", navodi se u saopštenju Mijovića.

Dodaje se da će predstavnik nevladinog sektora u Komisiji za droge djelovaće u pravcu: razvoja preventivnih programa, podrške postojećim socijalnim servisima namijenjenim zavisnicima/ama i njihovim porodicama, širenju lepeze programa i servisa namijenjenih ovoj ciljnoj grupi, jačanju mehanizama za implementaciju i monitoring Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga, uspostavljanju standarda kvaliteta programa namijenjenih ciljnoj grupi, zagovaranja za realizaciju predloga nevladinih organizacija upućenih Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga i skupštinskom Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje.

Komisija za droge je tijelo koje formira Ministarstvo zdravlja, a posao Komisije je da obavlja stručne poslove u oblasti sprječavanja zloupotrebe droga.

Komisiju za droge čine stručnjaci iz oblasti psihijatrije, narkologije, socijalne zaštite, farmakologije, toksikologije, obrazovanja, kao i predstavnici iz drugih oblasti.