Ministarstvo o gradnji Porto Skadar Lakea: Inspekcija da utvrdi činjenice - Vijesti.me
"NVO I NEFORMALNE GRUPE NISU RELEVANTNI ZA ZAKONITOST GRAĐEVINSKE DOZVOLE"

Ministarstvo o gradnji Porto Skadar Lakea: Inspekcija da utvrdi činjenice

Građevinska dozvola data po zakonu, a zbog osjetljivosti lokaliteta biće urađena dodatna istraživanja

Porto Skadar Lake
Porto Skadar Lake (Foto: Porto Skadar Lake)

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja projekta „Porto Skadar Lake“ pripada trećoj zoni Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ koja, shodno Zakonu o zaštiti prirode, podrazumijeva održivo korišćenje, a Ministarstvo održivog razvoja i turizma je tražilo dodatne nalaze ekološke i građevinske inspekcije o tom projektu.

To se navodi u reagovanju na pismo i analizu “Grin houma” i neformalnog udruženja građana Virpazara koje okuplja lokalne preduzetnike, ribarska udruženja, stručnjake, NVO i univerzitetske profesore, upućenom ministru Pavlu Raduloviću. 

U analizi se navodi da su vlasnik i generalni direktor Montenegro Resort Company (MRC) koja planira gradnju eko rizorta “Porto Skadar Lake”, Lionel Sonigo i Ivan Zindović, iznijeli  niz netačnih tvrdnji i zbog toga Vlada i Ministarstvo održivog razvoja i turizma moraju da preispitaju odluku o dozvoli za izgradnju kontroverznog projekta neiskusnom investitoru u zaštićenoj zoni jednog od ekološki najvrednih djelova crnogorske teritorije.

"Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata definisana je  jasna procedura i dokumentacija na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola. Shodno tome, navodi dostavljeni od  NVO „Green home” i neformalne grupe građana nijesu relevantni za preispitivanje zakonitosti izdate građevinske dozvole, budući da kredibilitet investitora, kao i postojanje adekvatnog dokaza o posjedovanju finansijskih sredstava mogu biti relevantni u projektu zajedničkog ulaganja ili procesu privatizacije, ali svakako ne i za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju planom predviđenog objekta na sopstvenom zemljištu. Zaštitu u ovom slučaju i izdavanje građevinske dozvole za projekat predviđen planom na sopstvenoj parceli predstavlja njena zakonom oročenost. Ministarstvo je dozvolu izdalo 27. 3. 2015. godine, na zakonit način i na osnovu svih posebnih propisa neophodnih za dobijanje potrebne saglasnosti od Agencije za zaštitu životne sredine. Kao takva, građevinska dozvola je akt koji je konačan i pravosnažan u upravnom postupku", piše u reagovanju Ministarstva.

Kada je riječ o žalbi koju je neformalna grupa građana podnijela Sekretarijatu Bernske konvencije, iz Ministarstva navode da su "kao odgovorna članica Konvencije o zaštiti divljih vrsta i prirodnih staništa, u roku koji je Sekretarijat dostavio na izjašnjenje na žalbu, odgovorili i izjasnili se na sve navode žalbe u septembru 2016. godine". 

"Ministarstvo je, nakon izdate građevinske dozvole, zbog posebne osjetljivosti cjelokupnog lokaliteta i potrebe da se implementacija strogih mjera zaštite sprovodi, zahtijevalo dodatne činjenice. U tom smislu se Ministarstvo u januaru obratilo Upravi za inspekcijske poslove-Odsjeku za ekološku inspekciju, kako bi bilo blagovremeno informisano o tome da li se tokom započetih pripremnih radova na lokaciji Biški rep u potpunosti sprovode mjere iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i smjernice iz DSL-a, a vezano za monitoring stanja biodiverziteta. U odgovoru koji je dostavljen od  Uprave navodi se da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, na koji je saglasnost dala Agencija preporučio da se istraživanje nultog stanja biodiverziteta djelimično sprovodi tokom izvođenja pripremnih radova. Obaviješteni smo da je sredinom decembra 2016. ekološka inspekcija naložila  investitoru da izvrši istraživanja u cilju utvrđivanja nultog stanja biodiverziteta. Investitor je za tu potrebu angažovao stručni tim Prirodno-matematičkog fakulteta koji je konstatovao da će zbog mirovanja vegetacije terenska istraživanja biti obavljena tokom aprila". 

Ministarstvo je uputilo građevinskoj inspekciji dopis za vršenje inspekcijskog nadzora, pa se očekuje i njihov odgovor.     

„U komisiji koju je Agencija formirala da ocijeni Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat „Porto Skadar Lake“, između ostalih, davanje saglasnosti  su preporučila tri biologa.           

Takođe, ovim putem naglašavamo da lokacija na kojoj je planirana izgradnja projekta „Porto Skadar Lake“ pripada trećoj zoni Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“.