Morsko dobro daje 1.3 miliona eura za čistoću i hortikulturu u 2020. - Vijesti.me
ZA LOKALNA KOMUNALNA PREDUZEĆA

Morsko dobro daje 1.3 miliona eura za čistoću i hortikulturu u 2020.

Ovaj iznos je uvećan u odnosu na 2019. godinu za 250.000 eura

Budva (Ilustracija)
Budva (Ilustracija) (Foto: Shutterstock)

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izdvojiće 1.3 miliona eura lokalnim komunalnim preduzećima za održavanje nezakupljenih djelova obale u 2020. 

“Ovaj iznos je uvećan u odnosu na 2019. godinu za 250.000 eura, a pored osnovne obaveze komunalnih preduzeća da održavaju čistoću na nezakupljenim plažama i obalnoj infrastrukturi, dodatna sredstva su namjenjna za obnavljanje hortikulture u zoni morskog dobra, održavanje bujičnih kanala, te održavanje i zamjenu javne rasvjete na obalnim šetalištima i saobrćajnicama.

Sredstava su planirana u skladu sa troškovnicima koje su dostavila lokalna komunalna preduzeća, po prethodnim konsultacijama sa Službom za kontrolu morskog dobra, koja će koordiniratrti poslove održavanja komunalnog reda na obali tokom čitave godine”, navode iz javnog preduzeća.


Vidi sve komentare