MORT neće ispuniti zatjeve zakupaca: Pravila jasna, nema gledanja kroz prste - Vijesti.me
"USLOVI PROPISANI ZAKONOM"

MORT neće ispuniti zatjeve zakupaca: Pravila jasna, nema gledanja kroz prste

Iz MORT-a su istakli da uslovi za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, propisani Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, nijesu istovremeno i uslovi koji se moraju ispuniti za izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga na kupalištima, što je propisano Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu

Ulcinjska plaža
Ulcinjska plaža (Foto: Ulcinjska rivijera)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) poručilo je da su uslovi za postavljanja privremenih objekata precizno utvrđeni i da se ne mogu mijenjati, niti se može odlagati njihova primjena.

“Za postavljanje privremenih objekata nije propisana skraćena procedura”, rečeno je “Vijestima” u MORT-u u odgovoru na pitanje da li će resor kojim rukovodi Pavle Radulović izaći u susret zahtjevu zakupaca ulcinjskih kupališta koji su tražili dobijanje privremenih dozvola za rad do ispunjavanja svih formalno-pravnih uslova shodno novom pravilniku.

Poručili da su svi učesnici u procesu planiranja i izgradnje objekata dužni da se pridržavaju propisanih normi i da ovlašćeni subjekti svojim aktima ne mogu mijenjati Zakonom uspostavljeni okvir. “MORT je obavijestio Opštinu Ulcinj 25. aprila 2019. godine u vezi s pitanjem privremenih objekata”, kazali su u tom Vladinom resoru. Zakupci ulcinjskih plaža tvrde da im je za izradu revizije projekta i elaborata, što se prvi put traži od njih, a za koje saglasnost daje MORT, potrebno najmanje tri mjeseca. Podsjetili su da su inspekcije već na terenu i da im zbog neposjedovanja dozvole za rad objekata, prijete velike novčane kazne, pa čak i zatvaranje kupališta. Tvrde i da su kupališta, shodno ugovorima sa Morskim dobrom, morali da otvore 1. maja.

Iz MORT-a su istakli da uslovi za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, propisani Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, nijesu istovremeno i uslovi koji se moraju ispuniti za izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga na kupalištima, što je propisano Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu.

“Napominjemo da odobrenje za pružanje turističkih usluga na uređenim kupalištima izdaje nadležni organ lokalne uprave, u roku od sedam dana od dana podnošenja uredno podnijetog zahtjeva. Taj zahtjev mora sadržati naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca i vrstu, mjesto i period pružanja usluga”.

Kako su dodali, uz zahtjev se podnosi ugovor o zakupu, odnosno pravu korišćenja kupališta, fotokopija polise osiguranja za slučaj nezgode na kupalištu i popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar.

“Što se tiče dijela o objektima, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, ne definiše se planskim dokumentom, već bliže uslove za vrstu privremenih objekata propisuje MORT koji je u novembru 2018. godine donio Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme. U skladu sa ovim pravilnikom donosi se Program privremenih objekata u skladu s kojim se privremeni objekti postavljaju, a koji je u nadležnosti MORT-a i opština”, odgovorili su iz MORT-a.

U tom Vladinom resoru navode da su uslovi postavljanja privremenih objekata propisani članom 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim je utvrđeno da privremeni objekat investitor može postaviti na osnovu prijave i dokumentacije.

“Potrebna dokumentacija, navodi se, obuhvata dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu, tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove kao i saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda objekta”. Istakli su da je Prostornim planom posebne namjene za obalno područje i pravilima za sprovođenje plana, predviđena direktna implementacija tog planskog dokumenta, odnosno izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, između ostalog i za kupališta.

Kupališta nemaju status privremenih objekata

Iz MORT-a su istakli da se kupališta ne tretiraju kao privremeni objekti.

“Budući da su kupališta definisana Prostornim planom posebne namjene za obalno područje, ona dobijaju status trajnog objekta i ne tretiraju se kao privremeni objekti. Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje privremenih objekata kupališta nijesu definisana kao privremeni objekti, već su kao privremeni objekti definisani samo objekti za potrebe uređenih kupališta. U pitanju su objekti koji čine prostornu organizaciju uređenog kupališta, odnosno, kabine za presvlačenje, plažni tuševi, pokretni toalet, mobilni sanitarni blok, plažni mobilijar, objekat za odlaganje plažnog mobilijara...”, pojasnili su iz MORT-a.