Nadležni da doprinesu rezultatima predviđenim Strategijom - Vijesti.me
održan koordinacioni sastanak

Nadležni da doprinesu rezultatima predviđenim Strategijom

U uvodnom dijelu sastanka govorili su generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Marijana Laković Drašković, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica i vrhovni državni tužilac i predsjednik Tužilačkog savjeta Ivica Stanković

Sa danas održanog koordinacionog sastanka
Sa danas održanog koordinacionog sastanka (Foto: Ministarstvo pravde)

Sve institucije moraju doprinijeti ostvarenju konkretnih i mjerljivih rezultata koje predviđa Strategija reforme pravosuđa 2019-2022 radi snaženja nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti, dostupnosti i transparentnosti crnogorskog pravosuđa.

To je poručeno na koordinacionom sastanku, na kojem su predstavnicima nadležnih državnih institucija predstavljeni Strategija reforme pravosuđa (2019-2022) i Akcioni plan za period 2019-2020.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, sastanak je organizovan uz podršku projekta EUROL2, radi upoznavanja predstavnika institucija zaduženih za sprovođenje Strategije i Akcionog plana sa strateškim i operativnim ciljevima reforme pravosuđa, kao i najznačajnijim aktivnostima za njihovu implementaciju.

U uvodnom dijelu sastanka govorili su generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Marijana Laković Drašković, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica i vrhovni državni tužilac i predsjednik Tužilačkog savjeta Ivica Stanković.

Ocijenjeno da sve institucije moraju dati maksimalan doprinos ostvarenju konkretnih i mjerljivih rezultata koje Strategija predviđa u pravcu snaženja nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti, dostupnosti i transparentnosti crnogorskog pravosuđa.

Navodi se da su učesnici koordinacionog sastanka bili predstavnici Ministarstva pravde, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, članovi Sudskog i Tužilačkog savjeta.

Na sastankiu su bili i predsjednici sudova, rukovodioci državnih tužilaštava, predstavnici Centra za obuku u sudstvu i Državnom tuzilastvu, Advokatske i Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije iz civilnog sektora, kao i predstavnici EUROL-a.