Najmanje 50 ljudi u Opštini Rožaje će dobiti otkaz - Vijesti.me
MORAJU DA SMANJE ADMINISTRACIJU

Najmanje 50 ljudi u Opštini Rožaje će dobiti otkaz

Izvori iz Bošnjačke stranke tvrdi da će otkaz dobiti između 50 do 100 radnika Opštine do četvrtog kvartala 2016. godine

Opština Rožaje
Opština Rožaje (Foto: Aida Skorupan)

Nakon što je za godinu dana primila oko 300 novih radnika Opština Rožaje, javna preduzeća i ustanove moraće do kraja naredne godine da otpuste znatan dio uposlenih.

To je precizirano Ugovorom o reprogramu poreskog duga koji je lokalna uprava potpisala sa Ministarstvom finansija (MF) 22. juna ove godine. 2015. godine. 

"Na osnovu tog ugovora Opština Rožaje se obavezala da donese Plan racionalizacije broja zaposlenih, kojim će se utvrditi dinamika rješavanja viška zaposlenih u organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, privrednim društvima i javnim preduzećima čiji je osnivač Opština, u skladu sa Planom unutrašnje reorganizacije javnog sektora”, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Rožajska uprava je MF dostavila pomenuti plan početkom avgusta tekuće godine. 

"U tom dokumentu nije preciziran broj zaposlenih kojima će prestati radni odnos, već je dat pregled aktivnosti sa tačno utvrđenim redosljedom i rokovima za njihovu realizaciju, s tim što je krajnji rok iz Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora, četvrti kvartal 2016. godine”, kazali su iz MF.

Izvor "Vijesti" iz vrha Bošnjačke stranke tvrdi da će otkaze dobiti između 50 i 100 radnika. On nije precizirao da li će to biti kadar DPS-a ili novoupošljeni iz BS-SDP koalicije. 

U posljednjih dvadesetak dana raspisano je svega pet konkursa. Od toga za mjesto komandira Službe zaštite i spasavanja, kao i četiri u Centru za kulturu za radna mjesta referenta za marketing, istraživača razvoja kulture, garderobera kostima i obračunskog radnika. 

Nedavno je prekomjerno zapošljavanje javno kritikovao i predsjednik BS i potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj Rafet Husović koji je istakao da je uprkos obimnoj administraciji lokalna uprava ostala neefikasna.

Poreski dug javnog sektora u Rožajama se procjenjuje na između milion i milion i po eura. Većinu je ostavila prethodna DPS vlast. Nova BS-SDP vlast je otišla korak dalje pa od Nove godine gotovo da ne uplaćuje doprinose na plate, čak ni u kolektivima u kojima se nikada nije kasnilo sa tim obavezama.