Ne zna se čiju imovinu ASK provjerava ove godine - Vijesti.me
DVIJE SEDMICE NE ODGOVARAJU NA PITANJE "VIJESTI"

Ne zna se čiju imovinu ASK provjerava ove godine

Na sajtu Agencije - antikorupcija.me - trenutno su dostupni godišnji planovi za prethodne dvije godine, uključujući i revidirani plan za prošlu godinu, ali ne i onaj za 2019

Podaci o godišnjim planovima na sajtu ASK
Podaci o godišnjim planovima na sajtu ASK (Foto: Antikorupcija.me)

Agencija za sprečavanje korupcije nepune dvije sedmice ćuti da li je donijela godišnji plan provjere imovinskih kartona, što je bila dužna po Zakonu o sprečavanju korupcije.

Članom 30 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da se Godišnji plan provjere donosi jednom godišnje, do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Na sajtu Agencije - antikorupcija.me - trenutno su dostupni godišnji planovi za prethodne dvije godine, uključujući i revidirani plan za prošlu godinu, ali ne i onaj za 2019.

Institucija na čijem je čelu Sreten Radonjić gotovo dvije sedmice ne odgovara na pitanja „Vijesti“ da li je donijela plan, a ako nije koji su razlozi.

Agencija vrši provjeru podataka iz imovinskih kartona upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od organa vlasti i pravnih lica koji raspolažu tim podacima.

Ti organi vlasti i pravna lica dužni su da Agenciji dostave, odnosno stave na uvid traženu dokumentaciju.

Ukoliko Agencija u postupku provjere utvrdi da su imovina i prihodi javnog funkcionera i povezanih lica sa javnim funkcionerom veći u odnosu na realne prihode, javni funkcioner je dužan da, na njen zahtjev, u roku od 30 dana dostavi detaljne podatke o osnovima njenog sticanja.

Zakonom je precizirano da postupak provjere podataka iz imovinskog kartona nije dostupan za javnost.