Ni nobelovaca, ni Fildsovih medalja - Vijesti.me
UCG NIJEDNOM NIJE BIO NA ŠANGAJSKOJ LISTI

Ni nobelovaca, ni Fildsovih medalja

Do sada nije postojao strateški plan da se osmišljenim i kontinuiranim radom steknu uslovi za vrednovanje Univerziteta

UCG, Univerzitet Crne Gore
UCG, Univerzitet Crne Gore (Foto: vijesti)

Univerzitet Crne Gore se ne nalazi na listi najprestižnijih ustanova visokog obrazovanja svijeta jer nema dovoljan broj dobitnika Nobelove nagrade i Fildsove medalje, ocijenjeno je sa UCG.

Na Šangajskoj listi koja je objavljena prije petnaestak dana ni ove godine se nije našao UCG.  “Univerziteti se rangiraju prema formuli koja obuhvata broj dobitnika Nobelove nagrade i Fildsove medalje među svršenim studentima i osobljem, visokocitirane istraživače u 21 oblasti, radove objavljene u prestižnim časopisima, indeks naučne citiranosti”, kazali su „Vijestima“ sa UCG. 

Oni naglašavaju da je riječ o listi koja u obzir uzima naučnu i istraživačku produktivnost institucije.

“Da bismo ojačali upravo tu komponentu na Univerzitetu Crne Gore, formiran je Naučni odbor, koji ima zadatak da prati poštovanje standarda prilikom izbora u akademska i naučna zvanja, osnovan je Centar za doktorske studije, kako bi se dodatno podsticao istraživački i naučni rad, definisana su i pravila za mentore i studente doktorskih studija, koji moraju redovno objavljivati radove u međunarodnim časopisima, napravljena je sveobuhvatna i transparentna baza univerzitetskog osoblja i objavljenih radova”, kazali su “Vijestima” sa UCG.

Oni su istakli da na UCG do sada nije postojao strateški plan da se osmišljenim i kontinuiranim radom steknu uslovi da se Univerzitet vrednuje. 

Prema njihovim riječima pozicioniranje na Šangajskoj listi je dugotrajan i složen proces, pa je  i na  “Univerzitetu u Beogradu formirana posebna komisija koja je tri godine radila na 'ulasku' Univerziteta na listu”, kazali su sa UCG.

Na Šangajskoj listi već drugu godinu zaredom nema Zagrebačkog sveučilišta, a od univerziteta u regionu nalazi se samo još Univerzitet u Ljubljani, koji je rangiran između 401. i 500. mjesta.

Prvih deset mjesta na Šangajskoj listi za 2015. zauzima osam američkih i dva britanska univerziteta.

Prvi je trinaestu godinu zaredom Harvard, a slijede ga Stenford, MIT, Berkli, britanski Kembridž, Prinston, Tehnološki institut Kalifornija, Kolumbija, Čikago i britanski Oksford.