Nijesu priznali diplomu po Bolonji - Vijesti.me
FILIP MATOVIĆ NEZADOVOLJAN ODLUKOM KOMISIJE

Nijesu priznali diplomu po Bolonji

Matović završio dvogodišnje magistarske studije po Bolonji , ali je odbijen za mjesto savjetnika zbog nepotpune prijave

Žalba Bolonja
Žalba Bolonja

Prijava Filipa Matovića, koji je nakon osnovnih studija završio dvogodišnje magistarske studije, na javni oglas Glavnog grada za radno mjesto savjetnika odbačena je kao nepotpuna jer ne posjeduje diplomu specijalističkih studija.

„Ovom odlukom se ne tretira isto diploma koja se može steći na dva načina, time što će se završtiti jedna godina specijalističkih studija, a zatim jedna godina magistarskih, u odnosu na onu koja se stiče nakon dvogodišnjeg master programa nakon osnovnih studija, u skladu sa zakonom“, smatra Matović.

Sporna situacija je nastala nakon što se Matović žalio na odluku Komisije Glavnog grada, prema kojoj je bio drugorangiran za poziciju samostalnog savjetnika III za međunarodne odnose u Službi gradonačelnika.

Žalbu je podnio jer je uslovima oglasa propisano da se za navedenu poziciju mogu prijaviti lica sa završenim fakultetom društvenih nauka. S obzirom da je prvorangirana osoba istoričar umjetnosti, obratio se Ministarstvu prosvjete, nakon čega su nadležni naveli da istorija umjetnosti pripada kategoriji humanističkih nauka.

Nakon sedam mjeseci donešen je zaključak kojim se njegova prijava odbacuje kao nepotpuna, jer nije dostavio diplomu specijalističkih studija, koju ni ne posjeduje.

„Sporan kandidat u postupku žalbe nijesam bio ja nego diplomirani istoričar umjetnosti, koji pokriva mjesto, ili će pokrivati, savjetnika za međunarodne odnose“, navodi Matović.

U obrazloženju Zaključka, koji je donijela Služba gradonačelnika, navodi se da je Ministarstvo prosvjete dalo mišljenje kojim se navodi da posao, za koji je prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uslov posjedovanje nivoa VII, podnivo VII 1, sa 240 kredita, ne može obavljati osoba za završenim VI stepenom.

„Nigdje se ne navodi da ja imam ukupno 300 kredita, već se navodi 180 plus 120, kao da su to dvije različite škole“, rekao je Matović, dodajući da se ovakav način rada Komisije kosi sa praksom Uprave za kadrove i Službe Skupštine Crne Gore, koje mu, tvrdi, nikada nijesu odbile prijavu kao kandidata sa uvjerenjem ili diplomom magistra, iako se na oglasima tražio nivo kvalifikacija kao u oglasu Glavnog grada.

„To dakle znači da nijedan kandidat koji je završio studije prema bolonjskom sistemu obrazovanja, ili prema Zakonu o visokom obrazovanju, ne može naći posao u javnoj upravi, jer Pravilnici o unutrašnim organizacijama i sistematizacijama organa uprave ne poznaju radna mjesta sa kvalifikacijom od 300 ECTS koliko imam“, zaključuje Matović.

Na zaključak će, najavljuje, podnijeti žalbu, a navodi da ukoliko ne bude usvojena, ide na upravni spor. Smatra da se donošenje ovakvog zaključka, može odraziti na druge kandidate koji su školovanje završili po ovom sistemu.

Pohađanje dvogodišnjih master studija je ustaljena praksa u bolonjskom sistemu, a Ministarstvo prosvjete daje akreditacije za ovu vrstu studija.

Kao odličan student, Matović je završio dvogodišnje master studije na Fakultetu za državne i evropske studije, bio student generacije i dobitnik studentske nagrade "19. decembar" Glavnog grada.

Iz Glavnog grada nisu željeli da komentarišu navedeno „imajući u vidu da je postupak za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto samostalni savjetnik/ca III za međunarodne odnose još uvijek u toku“, te naglasili da je neosporno pravo svakog prijavljenog kandidata da iskoristi mogućnost pravnog sredstva u propisanom roku.

Tvrdi da prvorangirana na konkursu radi u  Glavnom  gradu

Matović tvrdi da je osoba koja je prema odluci Komisije prvorangirana za poziciju samostalnog savjetnika III za međunarodne odnose, radila u administraciji Glavnog grada i u toku roka za žalbu na odluku Komisije.

„Kada sam sa drugim kandidatom došao u zgradu Glavnog grada, vidjeli smo da je ta osoba već zaposlena“, naveo je Matović. Iz Glavnog grada tvrde da niko nije zapošljen na poslu zbog kojeg je oglas raspisan.