Nikšić: Volonteri CG realizuju projekat "I ja sam vaš drug" - Vijesti.me
PROJEKAT FINANSIRAN OD STRANE VLADE CRNE GORE

Nikšić: Volonteri CG realizuju projekat "I ja sam vaš drug"

"Ciljna grupa projekta su djeca sa smetnjama u razvoju koja su učenici osnovnih škola opštine Nikšić, njih 50, i preko 120 učenika koji će kroz projektne aktivnosti biti uključeni u projekat" stoji u saopštenju za javnost Volontera Crne Gore

Volonteri Crne Gore u sedam nikšićkih osnovnih škola i u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju realizuje projekat  „I ja sam vaš drug“ koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta društvenog i kulturnog života djece sa posebnim potrebama osnovnih škola sa područja opštine Nikšić, uključujući djecu sa seoskog područja.

U toku projekta biće realizovane edukativne radionice, formiran volonterski servis za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, organizovani izleti u Nacionalni park "Biogradska gora" i botaničku baštu u opštini Kolašin. Planirane su i kreativne radionice, koncert, javna i medijska kampanja koja obuhvata izradu vizuelnog identiteta, pokretanje i dizajn web sajta i izradu promotivnog materijala.

"Ciljna grupa projekta su djeca sa smetnjama u razvoju koja su učenici osnovnih škola opštine Nikšić, njih 50, i preko 120 učenika koji će kroz projektne aktivnosti biti uključeni u projekat. Projektom će se uključiti i učenici iz seoskih škola. Indirektna ciljna grupa su roditelji i uža porodica pomenute djece", stoji u saopštenju za javnost Volontera Crne Gore.

Škole koje će biti uključene u projekat i u kojima će biti održane edukatvne radionice na temu diskriminacije i bontona u komunikaciji sa djecom ometenom u razvoju su  „Ratko Žarić“, „Olga Golović“, „Luka Simonović“, “Jagoš Kontić“, „Milija Nikčević“, „Dušan Bojović“ i „Ivan Vušović“, dok će kreativne radionice biti realizovane u Dnevnom centar za djecu sa smetnjama u razvoju i u školama „Luka Simonović“ i „Olga Golović“.

Projekat je finansiran od strane Vlade Crne Gore, kroz konkurs od prihoda za igre na sreću.