Ništa od nagrade za informaciju o ubistvu - Vijesti.me
Vladin biro

Ništa od nagrade za informaciju o ubistvu

“Neistinite su i neutemeljene sljedeće tvrdnje objavljene u petak 11. jula 2014. godine u dnevnom listu „Vijesti" u tekstu pod naslovom „Javio se svjedok, Vlada sad bježi"

Vlada, zgrada Vlade
Vlada, zgrada Vlade (Foto: Savo Prelević)

“Neistinite su i neutemeljene sljedeće tvrdnje objavljene u petak 11. jula 2014. godine u dnevnom listu „Vijesti" u tekstu pod naslovom „Javio se svjedok, Vlada sad bježi" na strani 10 da je Vlada Crne Gore usvojila „Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period 6. februar - 6. maj 2014. godine" (Citat dn. lista Vijesti: „Kabinet Mila Đukanovića je 19. juna usvojio izvještaj Komisije, u kojem piše da treba da bude obnovljena nagrada od milion eura za informacije koje bi dovele do rasvjetljavanja ubistva Jovanovića.")

Činjenica je da se Vlada Crne Gore upoznala sa Izvještajem Komisije kako je to saopšteno javnosti u Zaključku Vlade koji se nalazi na linku: http:// www. gov. me/ResourceManager/ FileDownload. aspx? rld= 172655& rType-2.

Vlada Crne Gore nikada nije saopštila da je Izvještaj „usvojen" te je, stoga, tvrdnja objavljena u dnevnom listu „Vi - jesti" neutemeljena i neistinita. Neistinita je tvrdnja objavljena u petak 11. jula 2014. godine u dnevnom listu „Vijesti" na strani 10 u tekstu pod naslovom „Javio se, svjedok Vlada sad bježi" da je Vlada objavila na portalu da je usvojila Izvještaj / Odluku Komisije: (Citat dn. lista „Vijesti": „Kada je to objavljeno na sajtu Vlade i u svim medijima, Vlada nije ništa pojašnjavala ili demantovala, da bi sinoć šef Vladinog Biroa za javnost Srđan Kusovac rekao da Vlada nije verifikovala odluku o raspisivanju nagrade za informaciju o ubistvu Jovanovića i da nije zauzimala stav u vezi sa izvještajem Komisije.

Ta izjava je uslijedila nakon što je Vlada upoznata da moguće postoji zaštićeni svjedok.Nikada na portalu Vlade (niti na drugi način) nije saopšteno da je Izvještaj Komisije usvojen,”piše u reagovanju vladinog Biroa za odnose s javnošću.