Nova autobuska u Igalu biće na Šištetu? - Vijesti.me
PARCELA PRIPADA OPŠTINI HERCEG NOVI

Nova autobuska u Igalu biće na Šištetu?

Prednost ove lokacije je i što se nalazi sa zapadne strane grada i gravitira prema graničnim prelazima prema Hrvatskoj ...

Šištet, Igalo
Šištet, Igalo (Foto: Slavica Kosić)

Nova autobuska stanica mogla bi se graditi na Šištetu u Igalu na parceli koja je  u opštinskom vlasništvu

“Na  oko 21 hiljadu kvadrata pored sadržaja koje treba da ima  autobuska  stanica, mogao bi biti organizovati parking za autobuse koji čekaju liniju, gdje bi im se mogle pružiti usluge čuvanja, pranja, podmazivanja i slične usluge”,  pokazala je  studija  Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog u kojoj su razmatrane lokacije za izgradnju stanice.

Objašnjeno je da  “većina autobusa u Herceg Novi dolazi iz pravca Tivta, pa bi imajuću u vidu zahtjeve putnika najpogodnije bilo da autobusi koji dolaze prođu kroz grad i na pogodnim autobuskim stajalištima ostave ili prime putnike, koji bi u tom slučaju imali najkraće vrijeme pješačenja”.

Tvrde da to ne bi povećalo saobraćajne gužve, jer učešće autobusa u ukupnom broju vozila kroz grad je 1 do 2 odsto.

Prednost ove lokacije je i što se nalazi sa zapadne strane grada i gravitira prema graničnim prelazima prema Hrvatskoj i prema kraku buduće zaobilaznice i brze trase magistrale koje započinju u Sutorini.

Sadašnja  autobuska  stanica u centru grada uz Jadransku magistralu, izgrđena prije više od pola vijeka, nastaviće da radi do izgradnje nove.

To je kazao vlasnik podgoričke firme Dstation koji ju  je prije mjesec i po od  kompanije Vektra Boka kupio.

Podsjećamo da je prije osam godina Opština Herceg Novi bila raspisala tender za gradnju Autobuske stanice na koji su se javila tri izvođača - dva iz Herceg Novog i jedan iz Hrvatske.

Bilo je planirano da se stanica gradi kao privatno javno partnerstvo. Tada je urađen idejni projekat, a investicija je procijenjena na 7,5 miliona eura.