Novović i Zorić kandidati za dekana Filozofskog fakulteta u Nikšiću - Vijesti.me
KONKURENCIJA UTVRDILA KANDIDATE

Novović i Zorić kandidati za dekana Filozofskog fakulteta u Nikšiću

Novović je osnovne studije završila na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek za pedagogiju i psihologiju, dok je magistrirala i doktorirala na odsjeku za predškolsku pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zorić je diplomirao na studijskom program za filozofiju, a magistarske i doktorske studije završio je na studijskom programu za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Filozofski fakultet Nikšić
Filozofski fakultet Nikšić (Foto: Ivan Petrušić)

U konkurenciji za funkciju dekana Filozofskog fakulteta u Nikšiću su prof. dr Tatjana Novović i prof. dr Vučina Zorić sa studijskog programa za pedagogiju. Komisija u sastavu doc.dr Biljana Maslovarić, doc.dr Vladimir Bakrač i dr Jelena Mašnjić, koja prati i rukovodi izbornim procesom, je 11.februara, na sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta, utvrdila kandidate za dekana.

Novović je osnovne studije završila  na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek za pedagogiju i psihologiju, dok je magistrirala i doktorirala na odsjeku za predškolsku pedagogiju na Filozofskom fakultetu  u Beogradu. Zorić je diplomirao na studijskom program za filozofiju, a magistarske i doktorske studije završio je na studijskom programu za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Aktuelni dekan Filozofskog fakulteta je prof.dr Goran Barović, koji se na toj funkciji nalazi od 19. avgusta 2014. godine,  kada je istu preuzeo od Blagoja Cerovića. On je 2017.godine reizabran a tada je bio jedini kandidat.