Obilježeni Dani drimskog sliva na Adi Bojani - Vijesti.me
EDUKATIVNI KAMP

Obilježeni Dani drimskog sliva na Adi Bojani

„U okviru kampa koji je bio održan na Adi Bojani, učesnici su imali prilike da čuju o važnosti drimskog sliva, zatim o specifičnostima Ade Bojane sa aspekta biodiverziteta kroz prezentacije o važnom biljnom staništu, gmizavcima ovog područja, ali i pticama koje borave u Delti Bojane“, kaže se u saopštenju

Dani drimskog sliva
Dani drimskog sliva (Foto: Green Home)

Nevladina organizacija (NVO) Grin houm (Green Home) obilježila je Dane drimskog sliva kroz edukativni kamp koji je održan od tokom vikenda na Adi Bojani.

 Kampu su prisustvovali predstavnici Opštine Ulcinj, studenti biologije – volonteri te organizacije, kao i predstavnici NVO koje se bave zaštitom životne sredine. 

 Drimski sliv je, podsjećaju iz Grin houma, vodeni resurs pet zemalja, pruža se kroz Albaniju, Grčku, Makedoniju, Kosovo i Crnu Goru. 

 Povezan je hidrološki sistem koji obuhvata prekogranične podslivove: jezera Veliku i Malu Prespu, Skadarsko jezero, rijeku Drim uključujući njene pritoke – Veliki i Mali Drim i rijeku Bojanu.

„Prošireni sliv Drima je pun života, dom izuzetnog biodiverzitetskog bogatstva, obezbijeđujući značajna staništa za mnoge vrste flore i faune. Neke od ovih vrsta su endemične, dok se mnoge druge razmnožavaju u slivu u izuzetno velikom broju u odnosu na druge djelove Evrope, kao što su pelikani i kormorani“, kaže se u saopštenju.

 Kako su rekli iz Grin houma, obilježavanje Dana drimskog sliva ima za cilj da poveća razumijevanje vrijednosti tog prirodnog resursa za ljude i ekosisteme i osim kod nas organizovan je u Albaniji, Grčkoj i Makednoji.

„U okviru kampa koji je bio održan na Adi Bojani, učesnici su imali prilike da čuju o važnosti drimskog sliva, zatim o specifičnostima Ade Bojane sa aspekta biodiverziteta kroz prezentacije o važnom biljnom staništu, gmizavcima ovog područja, ali i pticama koje borave u Delti Bojane“, kaže se u saopštenju.

 Učesnici su posjetili i Solanu Ulcinj i imali priliku da, između ostalih zanimljivih vrsta, vide i flamingose koji borave na tom prostoru.

„Jako značajan segment ovog kampa su bila predavanja organizacije Bushkraft o boravku i snalaženju u prirodi (orijentacija, pronalazak hrane, formiranje sklonšta). Učesnici su imali priliku da oprobaju i tehnike nalaganja vatre bez modernih pomagala, čime smo težili povećanju znanja učesnika o prirodi i prirodnim vrijednostima, kao i načinima snalaženja u njoj“, rekli su iz Grin houma.

 Kamp je, kako navode, organizovan kao jedna od aktivnsoti projekta Act4Drin – Život u harmoniji sa Drimom, koji sprovodi Mediteranska informativna kancelarija za životnu sredinu, kulturu i održiv razvoj iz Grčke u partnerstvu sa Kawka Produkcijom, te organizacijama Green Home iz Crne Gore, EDEN iz Albanije i BIOSFERA iz Makedonije. 

 Projekat je finansira Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF).