Obustavljen tender za treću kadu na deponiji - Vijesti.me
ŽALBA PREDUZEĆA „GRADNJA PROMET”

Obustavljen tender za treću kadu na deponiji

“Smatrajući da su mu predmetnim rješenjem povrijeđena prava...ponuđač “Gradnja promet” je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki podnio žalbu 29. januara 2016. godine”

deponija Livade
deponija Livade (Foto: Luka Zeković)

Preduzeće “Deponija” obustavilo je tender za izgradnju treće sanitarne kade na deponiji Livade, jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.

Prvobitno je ponuda kompanije “Bemax” od 1,1 milion eura izabrana kao najpovoljnija na tenderu, koji je preduzeće “Deponija” četvrti put raspisalo 8. decembra 2015. godine, ali je to rješenje, nakon žalbe firme “Gradnja promet”, poništila Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki.

U rješenju o obustavljanju postupka javne nabavke navodi se da je nakon sprovedenog postupka pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, rješenjem od 18. januara 2016. godine kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača “Bemax”. Kao neispravne su, kako se navodi, ocijenjene zajednička ponuda “Karkanias - enviromental technology S.A” iz Grčke sa predstavništvom u Crnoj Gori i “Geopromet” iz Podgorice, kao i ponuda firme “Gradnja promet”.

“Smatrajući da su mu predmetnim rješenjem povrijeđena prava...ponuđač “Gradnja promet” je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki podnio žalbu 29. januara 2016. godine”, piše u dokumentaciji.

U žalbi se, između ostalog, navodi da je uvidom u dokumentaciju izabranog ponuđača “Bemax” utvrđeno da ta ponuda ima nedostataka, zbog kojih je trebalo da bude ocijenjena kao neispravna.

Navode da je “Bemaxova” ponuda sačinjena suprotno tenderskoj dokumentaciji i pojašnjenjima koja je dao naručilac, vezano za tendersku dokumentaciju.

U rješenju o obustavljanju postupka javne nabavke se navodi da je Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki usvojila žalbu firme “Gradnja promet”, “pa se poništava rješenje preduzeća “Deponija” od 18. januara o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje”.