Ojačati kadrovske kapacitete zbog boljeg funkcionisanja lokalne samouprave - Vijesti.me
STRATEGIJA ZA RAZVOJ

Ojačati kadrovske kapacitete zbog boljeg funkcionisanja lokalne samouprave

„U cilju unapređenja rada i funkcionisanja lokalne samouprave, povećenja pravne sigurnosti, poboljšanja poslovnog okruženja i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima, moraju se ojačati kadrovski kapaciteti, unaprijediti upravljanje ljudskim resursima i obezbijediti kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje lokalnih službenika i namještenika“, poručila je Ranitović

Dragana Ranitović
Dragana Ranitović (Foto: Vlada Crne Gore)

Kadrovski kapaciteti i upravljanje ljudskim resursima se moraju ojačati zbog boljeg funkcionisanja lokalne samouprave, povećenja pravne sigurnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima, poručila je generalna direktorica Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Dragana Ranitović.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) se navodi da je danas u Upravi za kadrove održana prezentacija Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika, čiji je cilj stvaranje stručnog kadra sposobnog za prilagođavanje promjenama i pružanje kvalitetnih usluga lokalnom stanovništvu.

„U cilju unapređenja rada i funkcionisanja lokalne samouprave, povećenja pravne sigurnosti, poboljšanja poslovnog okruženja i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima, moraju se ojačati kadrovski kapaciteti, unaprijediti upravljanje ljudskim resursima i obezbijediti kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje lokalnih službenika i namještenika“, poručila je Ranitović.

Ranitović je naglasila važnost punog sprovođenja planirnih aktivnosti na tom polju. 

„MUP u cilju realizacije reformskog procesa u oblasti lokalne samouprave, preduzima niz aktivnosti, među kojima je i donošenje Zakona o komunalnoj policiji i obezbjeđenje preduslova za njegovu nesmetanu primjenu, priprema Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, te priprema Analize o modelima organizacije lokalne samouprave u Crnoj Gori“, podsjetila je ona.

 Strategijom definosane ciljeve, smjernice, pravnu, institucionalnu i organizacionu strukturu neophodnu za razvoj ljudskih resursa u lokalnoj samoupravi, danas je predstavila šefica Odsjeka za praćenje i sprovođenje propisa u lokalnoj samoupravi u tom resoru, Olivera Grbović. 

„Donošenje ovog dokumenta zasnovano na potrebama savremenog i složenog sistema lokalne samouprave koji zahtijeva utvrđivanje jasnih pravaca politike razvoja ljudskih resursa“, kazala je Grbović. 

Ona je objasnila da će MUP-a raditi na predlaganju i sprovođenju strateškog i pravnog okvira za razvoj upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

 MUP će se fokusirati i na poslove koji se odnose na funkcionisanje i primjenu propisa iz oblasti lokalne samouprave, sprovođenje međunarodne saradnje i međunarodnih ugovora, kao i davanje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa vezanih za oblast lokalne samouprave. 

„Uloga Uprave za kadrove u pogledu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika zasnovana je na nadležnosti, znanju i iskustvu ovog organa u oblasti upravljanja ljudskim resursima“, objasnila je Grbović.

Ona je dodala da je uloga Zajednice opština Crne Gore prepoznata u podršci jedinicama lokalne samouprave za ustanovljavanje moderne funkcije upravljanja ljudskim resursima i pružanju obuka radi jačanja kapaciteta opština.

 U saopštenju se navodi da će prezentacija sadržaja Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika i Akcionog plana za njeno sprovođenje, biti održana sjutra u Baru, gdje će biti predstavljena visoko-rukovodnom kadru lokalnih samouprava iz južne regije.

 Strategija će biti predstavljena i predstavnicima lokalnih samouprava na sjeveru, u Bijelom Polju, 19.marta.