Opština Berane: Nije bilo fizičkog obračuna u Rujištima, mediji loše prenijeli - Vijesti.me
Verbalni Sukob

Opština Berane: Nije bilo fizičkog obračuna u Rujištima, mediji loše prenijeli

"U pitanju je bio verbalni sukob između politički instruisanih pojedinaca, i to čak i iz susjedne, bjelopoljske opštine, i mještana sela Rujište"

Rujište
Rujište (Foto: Jadranka Ćetković)

Današnja dešavanja u Rujištima, kada je šestoro mještana okolnih sela pokušalo da organizuje protest nijesu imala obrise fizičkog obračuna, kako su to netačno predstavili pojedini predstavnici medija, već je u pitanju bio verbalni sukob između politički instruisanih pojedinaca, i to čak i iz susjedne, bjelopoljske opštine, i mještana sela Rujište, naveli su iz Opštine Berane povodom današnjih događaja.

"Naime, mještani Rujišta su time stali u odbranu svoje inicijative kojom su podržali Opštinu Berane u rješavanju višegodišnjeg problema upravljanja otpadom u Beranama, a koje je od opšteg interesa za sve građane beranske opštine. Naravno da je to i u interesu mještana Rujišta, jer će rezultat uređenja te lokacije i pristupnog puta posredno, pozitivno uticati i na njihov život.

Podsjetimo još jednom da je problem neadekvatnog upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u opštini Berane višegodišnji. Međutim, novo rukovodstvo je po dolasku na vlast pripremilo koncept upravljanja otpadom, koji između ostalog, obuhvata i definisanje privremenog odlagališta čvrstog komunalnog otpada u skladu sa čl. 78 Zakona o upravljanju otpadom", stoji u saopštanju.

Iz Opštine Berane su naveli da su nakon inicijative mještana Rujišta u junu mjesecu, da se na lokaciji u blizini njihovog sela može privremeno odlagati otpad preduzete sve potrebne mjere u tom pravcu.

"Nakon inicijative mještana Rujišta u junu mjesecu, da se na lokaciji u blizini njihovog sela može privremeno odlagati otpad, Opština Berane je preduzela sve potrebne korake u tom pravcu, i aktivnosti se ovih dana privode kraju.

Važno je istaći da će se odlaganje otpada na toj lokaciji vršiti na kontrolisan način, uz odgovarajuće mjere zaštite životne sredine, tako da ona neće predstavljati rizik po okolinu, a imaće i privremen karakter, što podrazumijeva rok do kraja 2016. godine, shodno relevantnom Zakonu. Uvođenjem selektivnog odlaganja otpada u Beranama umanjiće se i količina otpada koja će se deponovati na privremenom odlagalištu.

O pogodnosti lokacije u Rujištima za te namjene govori i mišljenje Uprave za šume, i to upravo zbog karakteristika iste, koja predstavlja šikaru, sa kamenitom podlogom, i od koje su vodotoci udaljeni više od 500 metara.

Na osnovu svega prethodno navedenog, pozivamo sve one koji zbog sopstvenih interesa sprečavaju Opštinu Berane da ovo pitanje rješi u skladu sa Zakonom, da prestanu sa istim, jer je vrijeme da i građani Berana počnu da žive u uređenoj i ekološki podobnoj sredini, a pojedine predstavnike javne riječi molimo da prilikom izvještavanja budu objektivni i realni", zaključuje se u saopštenju koje potpisuje Rita Barjaktarović.