Opština Kolašin zapošljava uz blagoslov Vlade - Vijesti.me
"ODOBRENJE UŽEG KABINETA"

Opština Kolašin zapošljava uz blagoslov Vlade

Ministarstvo finansija odobrilo Opštini Kolašin da zaposli 17 ljudi, uprkos tome što je u vrijeme tadašnje i današnje DPS vlasti lokalna uprava bila na rubu bankrota

Zgrada Opštine Kolašin
Zgrada Opštine Kolašin (Foto: Dragana Šćepanović)

Ministarstvo finansija odobrilo je Opštini Kolašin zapošljavanje 17 radnika, a to je, prema informacijama “Vijesti“, učinjeno na osnovu zaključka Vlade od 6. jula prošle godine.

Zaključkom je, između ostalog, precizirano i da "uži kabinet Vlade može odobriti dodatne, posebne izuzetke od mjera kojima se zamrzavaju zapošljavanja".

Ministarstvo je odobrilo zapošljavanje dva tehnička sekretara i vozača u službi predsjednika Opštine.

Kako su “Vijestima“ saopštili iz tog kabineta, odobreno je i zapošljavanje savjetnika za radna tijela i protokol u skupštinskoj službi, te po jednog savjetnika u službi mendžera i glavnog administratora...

U službi Komunalne policije biće zaposlen jedan po jedan policajac i redar, a u Službi zaštite dva vatrogasca.

U Sekretarijatu za društvene djelatnosti odbreno je zapošljavanje matičara, kurira i i savjetnika za arhivske poslove, a u Sekretarijatu za finansije dva inspektora.

Odobreno je i zapošljavanje savjetnika za građevinarstvo i turističkog inspektora u Sekretarijatu za urbanizam, a u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine savjetnika za upravljanje i nadzor nad zaštićenim područjima.

Predsjednik Opštine Milosav Bulatović nije precizno odgovorio za koliko će još izvršilaca Opština tražiti saglasnost Ministarstva. Objasnio je da če to “zavisiti od poslova izdataka lokalne uprave”.

On je nedavno, odogovarajući na pitanja odborničkog kluba Demokrata, sopštio da je u lokalnoj administraciji trenutno zaposleno 56 izvršilaca na određeno vrijeme, a da su još 23 angažovana po nekoj vrsti ugovora.

Bulatović je odbio da odgovori na pitanja opozicije o školskoj spremi, vrsti poslova koju obavljaju i koliko su plaćeni angažovani po ugovorima, pravdajući to “zaštitom ličnih podataka“.

Aktuelnim pravilnicima o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u organima i službama kolašinske lokalne uprave, vlast je planirala da, u odnosu na svoje prethodnike, broj zaposlenih poveća za više od 30, a broj funkcionera udvostruči.

Iz budžeta će biti isplaćivane zarade za 100 službenika i namještenika, što će godišnje građane koštati 964.000.
Za vrijeme bivše kolašinske vlasti (DF-SNP-SDP) broj zaposlenih u lokalnoj smanjen je za polovinu. Opština se, prilikom izdavanja državnih garancija za zaduženje radi refinansiranja dugova još 2015. godine, ugovorom obavezala da neće povećavati broj zaposlenih bez posebnog odobrenja Ministarstva finansija.

Iz kolašinske opozicije su više puta podsjećali kako je u prošlosti enormno visok broj zaposlenih u Opštini doveo grad na rub bankrota.

Između ostalog i zbog toga, blokada glavnog računa budžeta trajala je neprekidno od sredine 2010. do novembra 2015.

Do prije pet godina, poslovanje Opštine obavljano je nelegalno, preko paralelnih računa koji su otvoreni za posebne projekte i bili su zaštićeni od blokade. U tom periodu, Kolašin je kuburio sa dugom od više od 10 miliona eura, što je iznosilo pet godišnjih budžeta i velikim brojem zaposlenih.

Više od trećine radnika sa srednjoškolskom diplomom

Povećanje broja zaposlenih u lokalnoj upravi, odmah nakon formiranja vladajuće koalicije DPS- GG-SD, obrazloženo je “potrebom za ekspertskim kadrom i povećanim obimom posla u pojedinim oblastima, zbog izmjene zakonske regulative“.

"Potreba za zapošljavanjem dodatnog kadra opravdana je i analizom postojeće strukture zaposlenih službenika i namještenika...Tokom 2019. planirano je zapošljavanje dva lica iz kategorije ekspertsko-rukovodnog, 14 lica iz kategorije ekspertskog kadra, a ostalo su lica iz kategorije izvršnog kadra“, piše u obrazloženju Kadrovskog plana za ovu godinu.
Analizom pravilnika o sistematizaciji i organizaciji, zaključuje se da će više od trećinu radnih mjesta pokrivati izvršioci sa završenom srednjom školom.