Pejović ne može da zastakli hotel - Vijesti.me
ODLUKA MORT

Pejović ne može da zastakli hotel

Odbijen zahtjev kompanije “Uniprom hoteli” da rekonstruiše hotel na gradskom šetalištu u Budvi

Hotel “Budva”, idejno rješenje
Hotel “Budva”, idejno rješenje (Foto: Screenshot)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) odbilo je zahtjev nikšićke kompanije “Uniprom hoteli“ biznismena Veselina Pejovića da rekonstruiše hotel “Budva“ na gradskom šetalištu, i potvrdilo rješenje budvanske glavne arhitektice Ane Samardžić, koja se u dva navrata nije saglasila sa načinom na koji hotelijer želi zastakliti i izgraditi kosi krov na otvorenom bazenu na zapadnom krilu hotela.

Zapadno krilo hotela „Budva“ dograđeno je sredinom prošle godine, za šta kompanija nije imala dozvolu, a Urbanističko-građevinska inspekcija donijela rješenje o rušenju, na šta je investitor uložio žalbu i pokrenuo upravni postupak.

Samardžićeva je, razmatrajući zahtjev, prvo tražila od investitora da izvrši dopunu tehničke dokumentacije, te nakon što “Uniprom hoteli“ nijesu izmijenili idejno rješenje po primjedbama koje je dala, zahtjev je odbijen. Glavni gradska arhitektica bila je mišljenja da objekat nije oblikovno koncipiran u skladu sa smjernicama DUP-a “Budva centar“. Njeno rješenje poništilo je resorno ministarstvo kada je njime upravljao Pavle Radulović i naredilo da se ponovo razmatra zahtjev nikšićke kompanije. Međutim, Samardžićeva je ostala pri svom stavu i krajem novembra je donijela identično rješenje o odbijanju.

Na to je “Uniprom“ uložio žalbu i zatražio od MORT-a da im izda saglasnost.

“Ministarstvo je razmotrilo rješenje glavne gradske arhitektice Budve, žalbu “Uniprom hotela“ i spise predmeta i odlučilo da žalbu odbije. Ovo ministarstvo nalazi da su činjenice pravilno i potpuno utvrđene i da je glavna gradska arhitektice donijela pravilnu i zakonitu odluku“, navodi se u rješenju MORT-a u koje su „Vijesti“ imale uvid.

Kako ističu, MORT je ovakvu odluku donio i na osnovu stručnog mišljenje koje je tražio od glavnog državnog arhitekte Dušana Vuksanovića.

“Projektovana rekonstrukcija - nadogradnja bazena je van konteksta i odstupa od osnovnog korpusa objekta hotela, koji je izgrađen u duhu klasičnog gradskog stila, odnosno tradicionalnog mediteranskog stila, u nekoliko bitnih principa. Nije prihvatljiv princip projektovanja velikih staklenih površina na fasadi objekta, kada je kod postojećeg objekta primijenjen sasvim drugi princip oblikovanja, sasvim drugi ritam i materijalizacija, korištenjem većeg broja i punih fasadnih djelova“, naveo je u stručnom mišljenju glavni državni arhitekta.

“Uniprom” je u osporenom idejnom rješenju, u koje su „Vijesti“ imale uvid, namjeravao da zastakli otvoreni bazen na prvom spratu zapadnog krila.

„Hotel se sastoji od tri cjeline. Centralni dio objekta je spratnosti P+4 (prizemlje i četiri sprata), zapadni aneks je spratnosti P+1 i istočni aneks je spratnosti P+2. Konkretna predmetna lokacija je krovna terasa na kojoj je otvoreni bazen hotela “Budva” i koja se nalazi iznad prvog sprata njegovog zapadnog aneksa. Prizemlje zapadnog aneksa je namijenjeno za trgovinu, a na prvom spratu su smještene pomoćne, servisne i prostorije za bazensku tehniku. Krovna terasa, odnosno bazenski prostor je površine 400 kvadrata. Na predmetnoj lokaciji prije svega treba izvršiti sanaciju postojećeg ravnog krova koji prokišnjava. Projektom treba dati rješenje rekonstrukcije bazenskog prostora, odnosno njegovog pokrivanja i zatvaranja. Krov treba riješiti kao kosi krov. Rješenje treba da bude tako koncipirano, odnosno fleksibilno da se u ljetnjoj sezoni prostor maksimalno otvori i integriše sa okolinom. Namjena prostora i negov sadržaj ostaju isti“, navodi se u idejnom rješenju.

Spremili krivičnu prijavu protiv Vuksanovića ako da saglasnost

Gradnja na zapadnom krilu hotela izazvala je prošle godine revolt vladajućih partija u Budvi - Demokratske i Crnogorske, čiji su lideri Dragan Krapović i Vladimir Bulatović još u maju pozvali premijera Duška Markovića da smijeni ministra Radulovića, jer nije bio sposoban da spriječi divlju gradnju u samom srcu Budve i poruši krilo hotela.

Krapović i Bulatović su u dva navrata u maju i junu održali konferencije za novinare ispred dograđenog hotela, i poručili da će protiv glavnog državnog arhitekte podnijeti krivičnu prijavu ukoliko bude dao saglasnost.

Pejović, inače vlasnik podgoričkog KAP-a, tada je kazao da je bio primoran da izgradi taj dio hotela i to po nalogu stručnjaka statičara, jer je to bilo jedino rješenje kako bi se spriječilo dalje urušavanje “Budve“, nastalo usljed gradnje solitera na susjednim parcelama.

Čitav slučaj bio je u ingerenciji građevinskog inspektora Zorana Boškovića, koji je sada u Istražnom zatvoru, gdje čeka da počne suđenje za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja.


Vidi sve komentare