Petnjica i Andrijevica: Kako da budemo dobro informisani, ako nemamo ni valjan pristup internetu? - Vijesti.me
O ARHUSKOJ KONVENCIJI

Petnjica i Andrijevica: Kako da budemo dobro informisani, ako nemamo ni valjan pristup internetu?

“Primjena on-line aplikacija i društvenih mreža, uopšte interneta, u svrhu širenja informacija, veoma je efikasan mehanizam i daje prostor da do izražaja dođe i inovativnost, originalnost i kreativnost"

Okrugli sto o Arhuskoj konvenciji
Okrugli sto o Arhuskoj konvenciji (Foto: epa.org.me)

Građani imaju pravo na pristup informacijama i pravo na učešće u donošenju odluka i Ahuska konvencija im, pored ostalog, to i omogućava, saopšteno je tokom jučerašnjeg okruglog stola “Praktična primjena Arhuske konvencije u Crnoj Gori”, koji je u Beranama organizovan za nevladine organizacije sa sjevera, koje se bave zaštitom životne sredine.

U NVO iz Andrijevice i Petnjice kažu da je njima upravo pravo na pristup informacijama uskraćeno, jer u tim opštinama građani imaju ograničen i pristup internetu čijim kvalitetom nisu zadovoljni.

Iz NVO iz tih opština su to saopštili nakon što je direktor Ekološkog pokreta Ozon, Aleksandar Perović, prezentovao Ekoskop, online servis osmišljen da ohrabri građanski ekološki aktivizam.

On je objasnio da će prijave koje budu predate putem Ekoskopa, a za koje postoji osnova za dalje procesuiranje, biti vidljive na portalu Ozona, gdje će javnost biti obaviještena i o daljim koracima u vezi sa tim inicijativama.

“Primjena on-line aplikacija i društvenih mreža, uopšte interneta, u svrhu širenja informacija, veoma je efikasan mehanizam i daje prostor da do izražaja dođe i inovativnost, originalnost i kreativnost. Naš on-line servis Ekoskop je vjerujem dobar primjer kako se proaktivnim pristupom mogu postići dobri rezultati kada je komunikacija sa javnosti u pitanju. Nadam se da će kolege iz lokalnih uprava i NVO prihvatiti naše predloge”, kazao je Perović.

Novinarka “Vijesti” i autorka bloga o Ćemovskom polju, Damira Kalač, prisutnima je prenijela svoja iskustva u promociji ideja putem interneta i društvenih mreža.

“Nekad vam mediji nisu dovoljni i možda neće prenijeti sve što vi imate da kažete o tome što radite. Zato iskoristite internet, napravite svoju web lokaciju, a za dalje širenje tih ideja upotrijebite društvene mreže, Twitter, Facebook, YouTube... Sjetite se da je su neformalne Facebook grupe iz Berana, Luka Berane i Opština Berane, značajno uticale na izborni rezultat u tom gradu. Ni park na Ćemovskom polju u Podgorici danas ne bi bio uređen da nije bilo aktivnog djelovanja na društvenim mrežama”, kazala je ona.

Okrugli sto “Praktična primjena Arhuske konvencije u Crnoj Gori” je imao za cilj uspostavljanje saradnje između lokalne uprave i građana, kako bi se što bolje informisali i edukovali i time aktivnije uključili u donošenje odluka koje će omogućti lakše sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unaprjeđenja životne sredine u Crnoj Gori.

Saopšteno je da je važno da se u proces iniciranja i odlučivanja što više uključe ekološke organizacije, te da je podjednako važno i institucijalno jačanje lokalnih uprava putem boljeg organizovanja i koordinisanja lokalne administracije i javnosti.

Predloženo je da se javne rasprave na određene teme ubuduće organizuju na lokacijama na kojima postoji problem, kao i da se pozivi za učešće na javnim rapsravama bolje promovišu.

Na okruglom stolu je zaključeno, da se rješavanje problema iz oblasti zaštite životne sredine ne može uspješno realizovati bez saradnje, državnih, lokalnih institucija i organizacija civilnog društva, što praktično znači da saradnja mora biti kontinuirana i da mora postojati koordinacija svih subjekata.

Arhuska konvencija je jedini međunarodno obavezujući instrument koji u sebi uključuje princip dobrog upravljanja životnom sredinom.

Arhus centri su se pokazali kao efikasno sredstvo za primjenu tih principa u praksi. Oni promovišu dobro upravljanje životnom sredinom, omogućavajući pristup informacijama, unaprjeđujući učešće javnosti u donošenju odluka i podstičući pristup pravosuđu u pitanjima koja se odnose na životnu sredinu.

Pored predstavnika organizatora, okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici lokalne uprave Berane, predstavnici OEBS-a, predstavnici ekoloških nevladinih organizacija sa sjevera države i medija.

Okrugli sto “Praktična primjena Arhuske konvencije u Crnoj Gori” je održan u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine, Arhus centra Berane i Ozona, a uz podršku OEBS-a.