Počinje čišćenje crnih tačaka - Vijesti.me
USKORO SANACIJA BRODOGRADILIŠTA BIJELA I MALJEVCA

Počinje čišćenje crnih tačaka

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić kazao je da je realizacija aktivnosti na projektu dovedena u pitanje u julu 2015. godine, zbog zahtjeva Ministarstva finansija da se obustave aktivnosti na sanaciji tla Brodogradilišta

Jalovište Gradac
Jalovište Gradac (Foto: Goran Malidžan)

Sanacija Brodogradilišta u Bijeloj i jalovišta Gradac u Pljevljima, uskoro će da počne, nakon što su riješeni birokratsko-finansijski problemi oko korišćenja kredita Svjetske banke za sanaciju četiri ekološke crne tačke.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić kazao je da je realizacija aktivnosti na projektu dovedena u pitanje u julu 2015. godine, zbog zahtjeva Ministarstva finansija da se obustave aktivnosti na sanaciji tla Brodogradilišta.

Pojasnio je da se to dogodilo jer nije realizovana obaveza iz Zaključaka Vlade iz septembra 2014.

“Njima je predviđeno sklapanje ugovora o korišćenju sredstava sa krajnjim korisnicima/vlasnicima za realizaciju projekta remedijacije, kojim će se definisati ko je obveznik vraćanja kredita, uslovi korišćenja sredstava, implementacija projekta, kao i obaveze održavanja lokacije kao preduslova za korišćenje sredstava iz kredita namijenjenih sanaciji crnih ekoloških tačaka. Polazeći od činjenice da je svaka država odgovorna za dobrobit svojih građana, postoji jedinstveni pristup da je za saniranje 'istorijskog' zagađenja odgovorna država, dok se sredstva (po pravilu) obezbjeđuju iz državnog budžeta ili posebnog eko-fonda za tu namjenu”, kazao je Spahić “Vijestima”.

On je rekao da su zbog toga zaključci promijenjeni u decembru, tako što je Vlada prihvatila da se sredstva iz kredita koriste za sanaciju Brodogradilišta, bez potpisivanja, s obzirom na to da je riječ o “istorijskom” zagađenju.

Brodogradilište Bijela
Brodogradilište Bijela(Foto: Vijesti)

“Zvanična saglasnost za nastavak na sprovođenju aktivnosti od Ministarstva finansija dobijena je 15. januara 2016. U toku su dogovori sa Ministarstvom finansija da počnu pripremne aktivnosti na sanaciji jalovišta Gradac, bez potpisivanja potkreditnih aranžmana, s obzirom na to da je lokacija u vlasništvu Uprave za šume, odnosno države”.

Vlada je 10. oktobra 2014. godine potpisala ugovor o kreditu sa Svjetskom bankom od 50 miliona eura, namijenjen za sanacije četiri lokacije na kojima se nalazi opasan otpad - Brodogradilišta Bijela, deponije Termoelektrane i jalovište Gradac u Pljevljima i Kombinat aluminijuma.

Za Brodogradilište  Bijela i deponiju Gradac 18,8 miliona

U pripremnoj fazi projekta, čija primjena je koštala 750.000 eura, utvrđeni su preliminarni iznosi neophodni  za  sanaciju svake pojedinačne lokacije -  za  Gradac 6.042.500 eura, deponiju pepela i šljake “Maljevac” 4.010.540, deponiju grita i kontaminiranog zemljišta u Bijeloj 12.822.800, basene crvenog mulja u KAP-u 3.306.700 i  za  rješenje deponije čvrstog industrijskog otpada u KAP-u 17.192.450 eura.

Prema nalazima Centra  za  ekotoksikološka ispitivanja (CETI), u Bijeloj se nalazi oko 60.000 tona starog grita koji spada u kategoriju opasnog, dok 10.000 tona novog grita ne predstavlja opasan otpad.