Podgorica: Betonirano korito rijeke Ribnice - Vijesti.me
ISPOD ZGRADE „NIKIĆA” U CENTRU GRADA

Podgorica: Betonirano korito rijeke Ribnice

Betoniranje korita izazvalo je mnogo negativnih kritika građana na društvenim mrežama, kao i nevladinih organizacija

Ispod zgrade “Nikića” na obali Ribnice, za vikend su  viđene mašine firme “Transpetrol” i radnici koji betoniraju korito rijeke. 

Betoniranje korita izazvalo je mnogo negativnih kritika na društvenim mrežama.

U oktobru prošle godine Agencija za razvoj i izgradnju započela je rekonstrukciju Tabačkog mosta, koja je zaustavljena zbog protesta građana i udruženja.  

Ribnica je prije nekoliko godina betonirana u dijelu ispod Mosta braće Zlatičanina.  

Odbornik Skupštine glavnog grada, Luka Rakčević kazao je  “Vijestima” da Skupština grada, iako po Statutu raspolaže imovinom, betoniranje korita rijeke Ribnice nikad nije razmatrala.

Luka Rakčević
Luka Rakčević

“Nije obuhvaćeno ni lokalnim planom zaštite životne sredine od 2015. do 2019. godine”, rekao je on.

Kao i drugi stručnjaci koje su “Vijesti” konsultovale u vezi sa razlozima za betoniranje riječnih korita, i on navodi da se radi u slučaju da postoji opasnost od plavljenja.

“Kada je ovaj lokalitet u pitanju, to nije slučaj”, istakao je Rakčević. 

Ribnica je, kako je rekao, jedan od simbola Podgorice, prije svega zato što nastanak prvih naselja na teritoriji današnjeg Glavnog grada vezuje za taj lokalitet. 

“Florističko bogatstvo gradskog područja  sa 603 vrste i podvrste najviše je izraženo na području Sastavaka, na ušću Ribnice u Moraču i u donjem toku dijela rijeke Ribnice, kao i na drugim lokalitetima u njihovoj blizini. Ribnica se, sa desetak mlinova koji su postojali sa njene lijeve strane kao neizostavan dio duha stare Podgorice, ovim nesmotrenim potezom gradskih vlasti, trajno devastira”, smatra Rakčević.

Korito Ribnice, istakao je,  nije jedino koje trpi posljedice neodgovornog odnosa gradskih vlasti. 

Rakčević je podsjetio na “apsurdno eksploatisanje” i “devastaciju korita rijeke Cijevne”. 

Aleksandar Perović iz Ekološkog pokreta “Ozon”, kazao je  da je upravljanje vodama u Crnoj Gori veoma loše urađeno.

“O tome svjedoči praksa, ali i činjenica da je potrebno još dosta uraditi u dijelu usaglašavanja zakonske regulative sa ključnim evropskim direktivama, prije svih sa Okvirnom direktivom o vodama”, kazao je on. 

Aleksandar Perović (Novina)
Aleksandar Perović (Novina)

Prema riječima Perovića, “loš zakonski okvir i njegova neefikasna i selektivna primjena zapravo su stvorili povoljan ambijent za nezakonite radnje i samovolju institucija i pojedinaca koji koriste momenat i činjenicu da je šansa da budu pozvani na odgovornost manja od recimo dobitka sedmice na lotou”.

Nakon što su od građana dobili informaciju o građevinskim radovima u koritu rijeke Ribnice, iz “Ozona” su juče uputili inicijativu za inspekcijski nadzor glavnoj ekološkoj inspektorki Vesni Zarubici, te Miodragu Raduloviću, inspektoru za vode. Inicijativom je zatraženo da se utvrdi da li postoji ekološka saglasnost za betoniranje korita Ribnice, odnosno da li je sprovedena procedura procjene uticaja na životnu sredinu.

U odgovoru “Ozonu”, Radulović je naveo da je, “kada je riječ o propisima o vodama, Zakonom o vodama i Odlukom o određivanju voda od značaja za Crnu Goru, nadležnost za izdavanje vodnih akata (vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodne dozvole), kao i inspekcijski nadzor, kada je riječ o vodama koje nijesu od značaja za Crnu Goru, isključivo u ingerenciji nadležnih organa lokalne samouprave”. Iz Glavnog grada  nisu odgovorili na pozive, poruke i mejl novinarke.

Nastavljena loša praksa i favorizovanje investitora

“Gradska uprava  nastavlja sa lošom praksom i neodgovornim odnosom prema simbolima glavnog grada, favorizovanjem njihovih investitora na uštrb građana”, kazao je Rakčević. 

On je dodao da je podgorička vlast to već uradila na istom lokalitetu najavljenom rekonstrukcijom Tabačkog mosta. 

“Samo zbog ustupka investitorima koji su gradili zgrade na obali Ribnice,  planiraju da šire most koji je kulturno-istorijsko dobro”, rekao je Rakčević. 

Uprava za zaštitu kulturnih dobara u aprilu je utvrdila da su “intervencije” na starom Tabačkom mostu na Ribnici, kao i radovi u blizini grubo narušili postojeći ambijent i negativno uticale na vizuru mosta, koja je bila prepoznatljiva sa više gradskih lokacija. 

To, kako su “Vijesti” ranije objavile, piše u rješenju Uprave o proglašenju Tabačkog mosta za kulturno dobro, a koje je donijeto u martu. Glavni grad je u aprilu uložio Ministarstvu kulture žalbu na rješenje Uprave.

U rješenju o utvrđivanju statusa kulturno dobro za Tabački most, koji se sada nalazi u sjenci zgrade Nikić, piše i da savremeni, višespratni stambeno-poslovni objekti izgrađeni u blizini umanjuju ambijentalne vrijednosti lokacije svojim gabaritima i materijalizacijom.