Potrebna veća zastupljenost savremenih oblika nastave - Vijesti.me
MINISTARSTVO PROSVJETE:

Potrebna veća zastupljenost savremenih oblika nastave

Vlada je danas upoznata sa dokumentom “Rezultati PISA studije 2015 i preporuke za unaprjeđenje obrazovne politike”, koji je pripremio taj resor u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a

Ilustracija
Ilustracija

U Crnoj Gori potrebno je promijeniti praksu tradicionalne nastave i učenja koji podrazumijevaju samo reprodukciju i obezbijediti veću zastupljenost raznovrsnih savremenih, aktivnih oblika nastave, navodi se u Izvještaju koje je pripremilo Ministarstvo prosvjete.

Prema izvještaju PISA, u Crnoj Gori je socio-ekonomski status učenika znatno manje povezan s njihovim postignućima i prema tom indikatoru Crna Gora spada u red evropskih zemalja u kojima je pravednost značajna.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, Vlada je danas upoznata sa dokumentom “Rezultati PISA studije 2015 i preporuke za unaprjeđenje obrazovne politike”, koji je pripremio taj resor u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a i koji je izrađen na osnovu analize kvaliteta sistema obrazovanja i njegove dostupnosti.

Vlada je, kako se navodi, donijela Program za realizaciju preporuka za unapređenje obrazovne politike 2019-2021.

“Glavni nalazi Studije sugerišu da se mora nastaviti sa promjenom prakse tradicionalne nastave i učenja koji podrazumijevaju samo reprodukciju. A takav novi pristup podrazumijeva veću zastupljenost raznovrsnih savremenih, aktivnih oblika nastave i učenja, gdje učenici učestvuju u kompleksnim aktivnostima koje od njih zahtijevaju angažovanje viših kognitivnih nivoa”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su dodali, neke od tih aktivnosti su projektno i istraživačko učenje, rad u laboratorijama, kritičko mišljenje, rješavanje problema, interpretiranje podataka, formulisanje zaključaka, diskutovanje, argumentovanje i timski rad itd.

Iz Ministarstva su kazali da je Izvještaj pokazao veliku pravednost sistema obrazovanja u Crnoj Gori.

Kako su objasnili, u okviru PISA standarda pravednost obrazovanja se procjenjuje na osnovu razlika u postignućima između različitih grupa učenika, na primjer dječaka i djevojčica, učenika koji žive u različitim socio-ekonomskim uslovima, onih koji žive u gradskim i seoskim sredinama.

Što su razlike u pogledu postignuća manje, to je pravednost obrazovanja u datoj zemlji veća.

„Svega pet odsto svih razlika u postignućima može se objasniti na osnovu socio-ekonomskog statusa učenika. Prema tom indikatoru, Crna Gora spada u red evropskih zemalja u kojima je pravednost značajna“, navodi se u Izvještaju.

Kako su naveli iz Ministarstva prosvjete, sličan zaključak odnosi se i na jednaku dostupnost obrazovanja i socijalnu inkluziju, koja je u Crnoj Gori na visokom nivou.

„U nekim zemljama postoje velike razlike između različitih škola, u smislu da je većina učenika sa značajnim postignućima koncentrisana u tačno određenim školama, a u drugim školama su djeca čija su postignuća niska. Takve zemlje dakle imaju nizak stepen socijalne inkluzije“, rekli su iz Ministarstva.

Prema Studiji, uprkos značajnom napretku, prosječna postignuća učenika iz Crne Gore moraju bitni povećana.

“Tako svi dobijeni nalazi sugerišu da proces nastave i učenja u školama u Crnoj Gori ne smije biti usmjeren ka nekritičkom usvajanju novih znanja, čiji je jedini efekat osposobljavanje učenika da reprodukuju naučeno”, kazali su iz Ministarstva.


Vidi sve komentare