Predlog zakona: Direktor Uprave policije, a ne ministar će ocjenjivati zakonitost upotrebe sredstava prinude - Vijesti.me
"BIĆE NASTAVLJENA ZAPOČETA REFORMA"

Predlog zakona: Direktor Uprave policije, a ne ministar će ocjenjivati zakonitost upotrebe sredstava prinude

„Novina u dijelu kontrole rada policiije odnosi se i na propisivanje zabrane članstva u političkim partijama i stranačkog djelovanja članova Savjeta za građansku kontrolu rada policije“, kazao je generalni direktor Direktorata za poslove nadzora u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), Danilo Ćupić

Uprava policije
Uprava policije (Foto: Boris Pejović)

Direktor Uprave policije ocjenjivaće zakonitost upotrebe sredstava prinude, a ne, kao do sada, ministar unutrašnjih poslova, predviđeno je Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima.

Generalni direktor Direktorata za poslove nadzora u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), Danilo Ćupić, kazao je da su u poslednje vrijeme evidentne pojačane aktivnosti Uprave policije u borbi protiv kriminogenih struktura i radnji usmjerenih prema drugim bezbjednosnim izazovima sa kojima se društvo susrijeće.

On je danas na javnim konsultacijama o Predlogu zakona kazao da je zadovoljan proaktivnih pristupom policije bezbjednosnim prijetnjama i sve prisutnijem preventivnom aspketu njegovog djelovanja.

„Imajući u vidu navedeno, MUP je imalo veliku odgovornost da prilikom izrade temeljnog zakona uloži maksimalan napor i trud kako bi se sačinio akt koji će poslužiti kao oružje u borbi sa svakodnevnim bezbjednosnim prijetanjima i biti temelj za dalje razvoj i nadogradnju u resoru i Upravi policiji“, naveo je Ćupić.

Kako je rekao, pri izradi Predloga zakona najvažniji rezultati postignuti su u oblasti ljudskih resursa, odnosno da su konkretnije riješeno pitanje zasnivanje radnog odnosa, napredovanje u više zvanje i prava policijskih službenika.

Čupić je saopštio da novinu u zakonu predstavljaju bezbjednosne provjere koje će se vršiti ne samo prilikom zasnivanja radnog odnosa u policiji, nego i u toku cjelokupnog rada u službi.

Predlogom zakona, prema njegovim riječima, u potpunosti je zaokružen proces napredovanja i ocjenjivanja i upotpunjen karijerni razvoj policijskih službenika.

Čupić je kazao da će MUP sada predlagati potreban broj lica koje traba da pohađaju osnovno policijsko obrazovanje, i da će oni po automatizmu zasnivati radni odnos u Upravi policije, bez javnog oglašavanja.

„Na taj način će se vrjednovati karijerni policajci i doprinijeti većem kvalitetu rada MUP-a i Uprave policije“, istakao je Čupić.

On je objasnio da će ulazak u policiju biti pooštren tako što će završeni peti stepen školske spreme, odnosno Policijska akademija, biti početna stepenica za prijem u policiju.

Predlogom zakona tretirane su i oblasti propisivanje novih policijskih ovašćenja, otklanjanje pravne praznine koja se odnose na prava i obaveze policijskih službenika van službene dužnosti, uvođenje novih policijskih poslova kao što su utvrđivanje prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci, sprovođene pripremnih radnji za sprovođenje mjera tajnog nadzora.

U dijelu koji se odnosi na sredstva prinude uvedena je novina u detaljnijem uređivanju izvještavanja kontrole odgovornosti u vezi sa upotrebom tih sredstava.

„Sadržina izvještaja o upotrebi sredstava prinude je precizirana, kao i linija odgovornosti, u smislu nadležnosti za podnošenje navedenih izvještaja“, rekao je Čupić.

Izmijenjen je i dio koji se odnosi na ocjenu zakonitnosti postupanja pa će, prema riječima Čupića, sada direktor policije cijeniti zakonitost upotrebe sredstava prinude, a ne ministar, kako je bilo predviđeno važećim zakonom.

„Novina u dijelu kontrole rada policiije odnosi se i na propisivanje zabrane članstva u političkim partijama i stranačkog djelovanja članova Savjeta za građansku kontrolu rada policije“, dodao je on.

Ćupić je kazao da će ovim zakonom biti nastavljena započeta reforma Uprave policije i usklađivanje i postupanje policije sa policijskim standardima država članica Evropske unije.

Vođa projekta Podrške Evropske unije vladavini prava (EURoL II), Antonio Molinaro, kazao je da usvajanje novog zakona o unutrašnjim poslovima je važan trenutak za Ministarstvo, ali i za čitavo društvo i državu.

Prema njegovim riječima, obezbjeđivanje bezbjednosti presudna je funkcija u svakoj državi i tu policija igra najvažniju ulogu.

„Glavni zadatak je da se štite osnovne vrijednosti države koje su proklamovane u Ustavu, da se održava bezbjednost i da se bori protiv kriminala i drugih formi nedozvoljenog ponašanja“, naveo je Molinaro.

On je ukazao da se aktivnosti policije regulišu zakonima i podzakonski aktima, a da je jedan od osnovnih zakon o unutrašnjim poslovima.

Ekspert iz Hrvatske, Želimir Radmilović, rekao je da se u zadnjem draftu zakona vidi da su prihvaćeni brojni predlozi eksperata i ocijenio da je to važan iskorak u smjeru redefinisanja uloge policije.

On je kazao da je uvedena policijska kompetencija kao najvažniji kriterijum za razvoj policijske karijere.

Radmilović je rekao da su jasnije definisani kriterijumi za ulazak u policijski sistem, i da su predviđene novine koje predstavljaju pomake u odnosu na prethodno zakonsko rješenje.