Pribilović: Unaprjeđenje profesionalnosti i odgovornost lokalne samouprave - Vijesti.me
UTVRĐEN PREDLOG ZAKONA

Pribilović: Unaprjeđenje profesionalnosti i odgovornost lokalne samouprave

Pribilović je saopštila da su se dosadašnja zakonska rješenja na osnovu kojih je svaka jedinica lokalne samouprave imala Komsiju za žalbe i Disciplinsku komisiju pokazala kao neadekvatna

Suzana Pribilović
Suzana Pribilović (Foto: Vlada Crne Gore)

Vlada Crne Gore utvrdila je danas Predlog zakona o lokalnoj samuopravi kojim se, kako je obrazloženo, unaprjeđuje profesionalnost, efikasnost i odgovornost rada organa lokalne samouprave.

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović kazala da je priprema Zakona o lokalnoj samoupravi predstavljala jednu od prioritetnih aktivnosti tog resora u ovoj godini, koja je realizovana nakon detaljnog sagledavanja sveukupnog sistema funkcionisanja lokalnih samouprava.

Ona je na konferenciji za novinare kazala da se razlozi donošenja ovog Zakona ogledaju u tome da je dosadašnja primjena određenih statuta ukazala na potrebu za daljim unaprjeđenjem zakonskih rješenja.

"U ovom Predlogu zadržava se dosadašnji koncept lokalne samouprave u odnosu na transparentnost, jendostepenost, monotipičnost oblika lokalne samouprave i jednake nadležnosti“, navela je Pribilović. 

Prema njenim riječima, nova rješenja su u funkciji unaprjeđenja profesionalnosti, efikasnosti i odgovornosti rada organa lokalne samouprave.

Pribilović je objasnila da se najznačajnije novine odnose na precizniji način sazivanje prve sjednice novoizabrane Skupštine, pitanje trajanja mandata, raspuštanje, skraćenje i produženje mandata Skupštine u situacijama vanrednog stanja i raspisivanje izbora za Skupštinu Opštine u slučaju prestanka mandata.

"Predlog je da funkcija predsjednika Skupštine bude isključivo profesionalna, a u cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja organa lokalne samouprave predložen je rok u kojem se mora izabrati predsjednik Opštine nakon konstituisanja Skupštine“, rekla je Pribilović.

Prema njenim riječima, unaprijeđena su rješenja koja se odnose na pitanja vezana za odgovornost glavnog administratora, menadžera, starješine organa lokalne samouprave, rukovodilaca stručnih i posebnih službi, propisvanjem jasnih razloga kada im može prestati mandat, odnosno kada se mogu razriješiti.

Priiblović je dodala da je novina i detaljno regulisanje statusnih pitanja zaposlenih u jedinicama lokalne samuoprave, precizna kategorizacija radnih mjesta i zvanja lokalnih službenika i namještina i nova pravila i procedure za popunu novih mjesta.

"Predloženim rješenjima zakona stvaraju se uslovi da se lokalna samouprava organizuje u skladu sa principima profesionalnosti i depolitizacije“, istakla je Pribilović.

U cilju upravljanja ljudskim resursima u Opštini, kako je navela, propisano je da predsjednik Opštine donosi kadrovski plan u roku od 30 dana od donošenja budžeta.

"Uvođenje ovog instituta ima za cilj da obezbijedi blagovremeno planiranje kadrova i da se zapošljavanje ograniči na raspoloživa sredtsva u budžetu“, objasnila je ministarka.

Ona je kazala da se funkcionalna i efikasna lokalna samuprava ne može unaprijediti bez stalnog usavršavanja lokalnih službenika, pa je zbog toga normativno unaprijeđena funkcija upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou.

Pribilović je saopštila da su se dosadašnja zakonska rješenja na osnovu kojih je svaka jedinica lokalne samouprave imala Komsiju za žalbe i Disciplinsku komisiju pokazala kao neadekvatna.

"Novim Predlogom zakona predviđena je njihova profesionalizacija radi uštede i ekonomičnijeg i efikasnijeg vođenja disciplinskog postupka i postupaka po žalbama lokalnih službenika i namještenika“, naglasila je Pribilović.

Kako je dodala, utvrđene su i kaznene odredbe za odgovorne osobe u Opštini.