Propala obnova signalizacije u Tivtu - Vijesti.me
VRIJEDNOST POSLA 40.000 EURA

Propala obnova signalizacije u Tivtu

Izabrani ponuđač ni nakon 20 dana nije parafirao ugovor za posao

Propala obnova signalizacije: Detalj iz Tivta
Propala obnova signalizacije: Detalj iz Tivta (Foto: Siniša Luković)

Tivat neće uskoro dobiti novu turističko-informativnu signalizaciju koju već duže vrijeme obećava gradonačelnik Siniša Kusovac (DPS), jer izabrani ponuđač „Mondal DDSD iz Podgorice ni nakon 20 dana od kada mu je upućen na potpis, nije parafirao ugovor o izvođenju tog posla.

Prema planu lokalne administracije, nova turistička signalizacija treba da ima ukupno 440 informativnih tabli na poluportalnim nosačima, i biće postavljena na ukupno 85 lokacija širom te opštine.

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku i ugradnju turističke signalizacije je objavljen 23. jula, a procijenjena vrijednost posla je 40.000 eura. Odlukom tenderske komisije, posao je krajem avgusta dodijeljen kompaniji „Mondal DDSD“, za cijenu od 39.879 eura, međutim do njegove realizacije neće doći. „Mondal“, kako navode u tenderskoj komisiji „nije pokazao spremnost da zaključi ugovor ni nakon više obraćanja naručioca u pismenom i usmenom obliku”, pa je Opština, budući da na tenderu nije bilo drugog najpovoljnijeg ponuđača, odlučila da poništi postupak javne nabavke. Najavljeno je da će zbog toga Opština od “Mondala” na sudu tražiti nadoknadu štete.

Odabrani izvođač je bio dužan da obezbijedi, dopremi i u Tivtu montira table. Nove, putokazno-turističko- informativne table u Tivtu projektovane su u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu isticanja turističke signalizacije na putevima, a korišćeni su i primjeri dobre prakse iz okruženja.

Postojeća dotrajala i prevaziđena turističko informativna signalizacija na teritoriji Opštine Tivat je postavljena 2005. godine na osnovu Projekta turističko informativne signalizacije koju je izradio MonteCEP. 

Tada su projektovana ukupno 324 znaka putokazne signalizacije. Postojeća signalizacija je sada u lošem stanju. 

Pored toga, u međuvremenu je došlo do izmjene u sadržajima, kao i do izmjene režima saobraćaja na pojedinim djelovima, što je sve nametnulo potrebu detaljne obnove signalizacije.