Prostorno planiranje - Želimo li zelenu ili sivu Podgoricu - Vijesti.me
ZABRINJAVA ODNOS GRADSKE UPRAVE PREMA ZELENIM POVRŠINAMA

Prostorno planiranje - Želimo li zelenu ili sivu Podgoricu

Da li se prostorno planiranje grada svelo na kreiranje zakonskih okvira za projekte povlašćivanja pojedinaca i kompanija

Analizom planskih dokumenata koja su kreirana tokom prethodne dvije decenije postavja se pitanje da li se prostorno planiranje grada svelo na kreiranje zakonskih okvira za projekte povlašćivanja pojedinaca i kompanija.

Ono što posebno zabrinjava je odnos gradske uprave prema zelenim površinama koja decenijama krase centar grada.

NVO KANA / ko ako ne arhitekt i Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore u septembru 2018. kreirali su publikaciju "Planiranje protiv grada" u okviru koje su predstavljeni zaključci i materijali, koji su služili kao izvor prilikom izrade ovog video priloga.


Vidi sve komentare