Rekonstruisano pristanište na Žanjicama - Vijesti.me
POČELA SANACIJA

Rekonstruisano pristanište na Žanjicama

Vrijednost projekta je oko 35.000 eura, a radovi bi trebalo da budu završeni do početka juna

Pristanište Žanjice
Pristanište Žanjice (Foto: Slavica Kosić)

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je prije nekoliko dana počelo sa sanacijom pristaništa na Žanjicama. Radovi na uređenju ovog objekta pomorske infrastrukture obuhvataju uklanjanje polomljenih betonskih talpi, sanaciju armature i podužnih i poprečnih greda kao nosećih elemenata konstrukcije samog pristaništa.

 “Nakon pripremnih radova pristupiće se postavljanju novih čelicnih profila preko kojih će biti postavljene drvene grede debljine 12 centimetara, a koje će predstavljati završni gazišni sloj pristaništa”, saopšteno je iz Morskog dobra.

Pristanište Žanjice
Pristanište Žanjice

Vrijednost projekta je oko 35.000 eura, a radovi bi trebalo da budu završeni do početka juna.