Saradnja Ministarstva zdravlja i Foruma Progres: Razmjenjivaće informacije - Vijesti.me
potpisan memorandum

Saradnja Ministarstva zdravlja i Foruma Progres: Razmjenjivaće informacije

Memorandum su potpisali Miodrag Radunović i Stevan Milivojević

Stevan Milivojević
Stevan Milivojević (Foto: Arhiva "Vijesti")

Ministarstvo zdravlja i LGBT Forum Progres obezbijediće redovnu i blagovremenu razmjenu informacija u vezi sa strateškim dokumentima koji su u nadležnosti tog resora, predviđeno je Memorandumom o saradnji koji je danas potpisan.

Memorandum su potpisali ministar zdravlja Miodrag Radunović i izvršni direktor LGBT Foruma Progres Stevan Milivojević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Memorandumom je predviđeno unprjeđenje saradnje u aktivnostima koje Forum Progres realizuje u okviru svojih projekata.

„Ministarstvo zdravlja i LGBT Forum Progres obezbijediće redovnu i blagovremenu razmjenu informacija u vezi sa aktivnostima na pripremi, usvajanju i primjeni strateških dokumenata iz nadležnosti Ministarstva“, kaže se u saopštenju.

Precizirano je da LGBT Forum Progres predlaže konkretne načine saradnje i da će pružiti doprinos predlozima za unaprjeđenje rada Ministarstva na polju sprovođenja i ostvarivanja zdravstvene zaštite određenih ciljnih grupa.

„Ministarstvo zdravlja i LGBT Forum Progres sarađivaće na partnerskim osnovama u svim oblastima gdje za to postoji interes građana i zajednice, rukovodeći se načelom jednakih mogućnosti za sve“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su pojasnili da se saradnja zasniva na Strategiji za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za do 2018. godine, sa Akcionim planom, projektima koje NVO realizuje, međunarodnim i dokumentima koji doprinose jačanju administrativnih kapaciteta.