Šegrt: Trajno obezbijediti dostupnost ljekova - Vijesti.me
KONGRES FARMACEUTA U BUDVI

Šegrt: Trajno obezbijediti dostupnost ljekova

Šegrt je, otvarajući Kongres, kazao da je Ministarstvo istinski opredijeljeno da reformama u farmaceutskom sektoru trajno obezbijedi dostupnost potrebnih ljekova stanovništvu Crne Gore, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima u toj oblasti

Ministarstvo zdravlja istinski je opredijeljeno da reformama u farmaceutskom sektoru trajno obezbijedi dostupnost potrebnih ljekova stanovništvu Crne Gore, poručio je ministar zdravlja, Budimir Šegrt.

On je danas u Budvi otvorio Drugi kongres farmaceuta Crne Gore koji su, pod pokroviteljstvom Ministarstva, organizovali Farmaceutska komora i Univerzitet Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Farmaceutske komore, naučni skup te veličine, sa eminetnim predavačima i uz prisustvo skoro 700 učesnika, veliki je dogadjaj za bilo koju državu.

“A kod nas u Crnoj Gori vidljiv je doprinos pitanjima od praktičnog interesa za farmaceute, ali i afirmaciji pozitivnih rješenja u primjeni regulative u oblasti farmacije i zdravstva uopšte”, kaže se u saopštenju .

Šegrt je, otvarajući Kongres, kazao da je Ministarstvo istinski opredijeljeno da reformama u farmaceutskom sektoru trajno obezbijedi dostupnost potrebnih ljekova stanovništvu Crne Gore, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima u toj oblasti.

Ministarstvo, kako je naveo, planira izradu nove Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje liste ljekova, na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, uz precizno navedene terapijske i farmako-ekonomske kriterijume i uz jasno definisanje vremenskih rokova za rešavanje zahtjeva.

Prema njegovim riječima, planiraju i uvođenje dopunske liste ljekova sa djelimičnom participacijom osiguranika, čime bi se značajno povećao broj dostupnih ljekova, terapijskih paralela, uključujući orginatore.

“Uz to, prioritet nam je uvođenje novog, evropskog koncepta kod stavljanja na listu novih, inovativnih ljekova, uz klauzulu o podjeli rizika radi smanjenja neizvjesnosti terapijskog ishoda i ograničenja njihovog uticaja na budžet”, kazao je Šegrt.

Prioritet je, kako je naveo, i formiranje posebnog fonda i komisije pri Ministarstvu odgovorne za odobravanje i finansiranje ljekova koji nisu na listi, a jedina su preostala terapijska opcija za pacijente, kao i ljekova za liječenje rijetkih bolesti.

“Nadam se da će sprovođenjem zdravstvene politike, kako i nalažu preporuke Evropske komisije, doći i do racionalnije upotrebe ljekova”, dodao je Šegrt.

Predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore, Milanka Žugić, kazala da je u realizaciji Kongresa prepoznata još jedna od aktivnosti Komore koja svojim članovima, kao osnovnoj snazi i podršci želi da omogući hod „u korak“ sa kolegama i farmaceutskom djelatnošću razvijenih zemalja.

„Trudimo se i uspijevamo da pratimo sve izazove, pobjeđujući znanjem, humanošću i nasljeđem crnogorskim, uz to ojačani mladim koleginicama i kolegama, prepoznatim, najboljim studentima, Farmaceutskog fakulteta Crne Gore“, zaključila je Žugić.