"Simbolična" cijena za privatni džep - Vijesti.me
REKLAME U DOMU ZDRAVLJA PODGORICA

"Simbolična" cijena za privatni džep

Na panoima se mogu vidjeti reklame za “contratubex”, kompleks vitamina B “polivit”, ”magnezijum 375”, ali se reklamiraju i mlijeka za sunčanje, poput “ladival”-a, kao i voda “donat Mg”

reklama u DOmu zdravlja Podgorica
reklama u DOmu zdravlja Podgorica (Foto: Mirjana Jukić)

Privatna farmaceutska firma reklamira ljekove u domovima zdravlja u Podgorici, a prostor za postavljanje propagandnih panoa dobila je po “simboličnoj” cijeni.

Koliko je simboličan taj iznos, odnosno koliko firma “[email protected]” plaća za reklamiranje ljekova, iz JU Dom zdravlja Podgorica, na čijem je čelu Nebojša Kavarić, nijesu željeli da odgovore.

“Prihodi koje DZ dobija su simbolični i ta sredstva se koriste za sprovođenje preventivnih programa u zdravstvenoj ustanovi”, saopštili su  iz Doma zdravlja.

“Vijesti” su ostale uskraćene i za odgovor na pitanje kada je sklopljen ugovor sa firmama “[email protected]”, čiji su osnivači, prema Centralnom registru privrednih subjekata, Jelena Filipović i Olivera Čolović, i “Ambient media”, čiji je osnivač Marko Milošević. Na digitalnim panoima već duže vrijeme reklamiraju se ljekovi i medicinski preparati koji nijesu na listi Fonda zdravstva.

Na panoima se mogu vidjeti reklame za “contratubex”, kompleks vitamina B “polivit”, ”magnezijum 375”, ali se reklamiraju i mlijeka za sunčanje, poput “ladival”-a, kao i voda “donat Mg”.

Reklamiranje nije u suprotnosti sa Pravilnikom o načinu i uslovima oglašavanja ljekova, u kojem piše da se “ljekovi koji se izdaju bez recepta mogu oglašavati opštoj javnosti... ukoliko se ne propisuju i ne izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore”.

Prostor za reklamiranje ne izdaju sami, to radi firma

Sudeći po odgovoru iz Doma zdravlja, firma “[email protected]” reklamira ljekove, a prostor im izdaje “Ambient media”, a ne Dom zdravlja.   

Iz Doma zdravlja “Vijestima” su odgovorili da imaju sklopljen ugovor sa firmom “[email protected]” za “emitovanje ljekova i drugih medicinskih preparata na digitalnim panoima i sa firmom 'Ambient media' za iznajmljivanje prostora za oglašavanje promotivnog materijala sa sadržajem primjerenim zdravstvenoj ustanovi”. 

“Sadržinu i izgled reklamnih poruka utvrđuje firma '[email protected]', uz saglasnost DZ Podgorica”.