Skupština prošle godine potrošila 15.000 eura za parking - Vijesti.me
domaćinski!

Skupština prošle godine potrošila 15.000 eura za parking

„Javnost mora da zna na šta se troši novac poreskih obveznika, posebno u jednoj teškoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji"

Skupština je u prošloj godini potrošila 750 hiljada eura za ugovorene usluge, a rukovodstvo parlamenta trebalo bi da pojasni da li je za neke bilo potrebno izdvojiti toliko novca, smatraju u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

„Vjerujem da postoji opravdan razlog da iz Skupštine pojasne za čije su ugovore o djelu platili oko 93 hiljade eura u neto iznosu, da li je za medijske usluge bilo neophodno utrošiti oko 73 hiljade eura, da li je realno i štedljivo bilo dati za parking servis u 2011, godini krize, oko 15 hiljada eura, i slično“, navela je izvršni direktor CGO Daliborka Uljarević.

CGO je, u okviru svoja dva projekta prikupio materijal koji sadrži pregled ugovorenih usluga Skupštine u prošloj godini i isplate po tom osnovu. 

„Skupština je 2011. kroz stavku „ugovorene usluge“ potrošila oko 750 hiljada eura"


„Skupština je 2011. kroz stavku „ugovorene usluge“ potrošila oko 750 hiljada eura, a CGO je, koristeći mogućnosti Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pokušao da doprinose transparentnosti trošenja ovih budžetskih sredstava, kao i da skrene pažnju na važnost pažljivog praćenja procesa javnih nabavki, kao jedne od zona koja je izuzetno osjetljiva na koruptivne radnje“, navela je Uljarević.

Potrebna detaljnija pojašnjenja rukovodstva Skupštine

Prema njenim riječima, uvidom u te izvještaje otvaraju se pitanja na koja su potrebna detaljnija pojašnjenja rukovodstva Skupštine u smislu argumentacije racionalnosti potrošnje tog novca, a u nekim slučajevima i kriterijuma po kojima je novac potrošen.

„Javnost mora da zna na šta se troši novac poreskih obveznika, posebno u jednoj teškoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji koja zahtijeva jasnost i preciznost u pojašnjenju i svrsishodnosti prošenja za pojedine usluge nadležnih organa“, ukazala je Uljarević.

Ona smatra da je jedini način da se od građana traži plaćanje dodatnih poreza i taksi, kako bi se napunio budžet, jeste da ti isti građani budu uvjereni da se njihovim, teško zarađenim novcem raspolaže domaćinski i savjesno.

"Naknada za projekte"

Uljarević je kazala da se mora skrenuti pažnja da se trećina potrošenog novca sa pozicije-ugovorene usluge, nalazi pod stavkom ostale usluge, što, navodi ona, implicira nepotpuno planiranje tog dijela javnih troškova.

„Pod stavkom „naknada za projekte” je isplaćeno oko 75 hiljada eura, za šta je CGO dobio za sada samo listu radnih grupa i komisija, ali ne i tačno koliko je po istima isplaćeno i da li to znači da zaposleni dobijaju dodatno na postojeće plate nadoknade za nešto što rade u okviru plaćenog radnog vremena“, precizirala je Uljarević.

Iz CGO su zaključili da razvoj transparentnosti pri trošenju i realizaciji Budžeta od državnih organa ima pozitivan trend, ali da se još mora raditi na izgradnji instituta popularno nazvanog „stakleni Budžet“.

„Otvaranje ovakvih pitanja, ukazivanje na potrebu da se ovakvi podaci nađu u formi koja je dostupna i razumljiva javnosti pomažu uspostavljanju tog instituta i odgovornom trošenju sredstava, ali i povećanju nivoa svijesti građana o tome kako, ko i na koji način se odnosi prema njima i njihovom novcu“, saopštila je Uljarević.

Iz CGO su kazali da je Skupština ispoštovala u cjelosti odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavljajući toj nevladinoj organizaciji strukturu i iznose sa pocije „ugovorene usluge“, i u tom segmentu predstavlja jedan od, po dosadašenjm iskustvu te organizacije, najažurnijih organa.

„Dodatno, podaci koji se odnose na javne nabavke –plan sa dopunima iz 2011, kao i izvještaji o sprovedenim nabavkama – su dostupni na sajtu Skupštine što je dobar primjer koji treba da slijede i drugi organi“, ocijenila je Uljarević.