Tehnoput počeo radove, Krtoljani prekinuli blokadu na deponiji - Vijesti.me
POČELI PRIPREMNI RADOVI ZA AFALTIRANJE PUTA

Tehnoput počeo radove, Krtoljani prekinuli blokadu na deponiji

Radovi bi, prema planu Tehnoputa, trebalo da budu završeni za 14 dana

radovi Krtoli
radovi Krtoli (Foto: Siniša Luković)

Tri dana nakon roka koji je obećao potpredsjednik Opštine Tivat zadužen za investicije Siniša Kusovac, radnici i operativa kompanije „Tehnoput“ iz Podgorice počeli su juče poslijepodne pripremne radoove za ponovno presvlačenje asftaltom lokalnog puta Tivat-Radoviči na potezu od kotorske raskrnice prema Solilima. 

Ponovno asfaltiranje obje kolovozne trake na ovom potezu dužine 2,2 kilometra koštaće oko 290 hiljada eura i zajedno ga finansiraju Oština Tivat i kompanija Luštica Development.

Radovi bi, prema planu Tehnoputa, trebalo da budu završeni za 14 dana. Zbog više puta iznevjerenog obećanja opštinara da će početi asfaltiranje jedinog puta za Krtole koji je u proteklih nekoliko godina bukvalno uništen višekratnim prekopavanjem za izgradnju vodovodne, kanalizacione i telekomunikacione infrastrukture, mjEštani Krtola oštro su protestovali i u ponedjeljak su blokorali staru deponiju smeća Grabovac koju Komunalno preduzeće Tivat koristi za odlaganje zelenog otpada, zemljanih iskopa. Zbog toga su komunalci ali i građevinske firme „Bemax“ i „Jedinstvo“ što u Krtolima i na Luštici obavljaju brojne građevinske radove, bili u velikom problemu jer nsiu imali gdje da odlažu zeleni otpad, iskope i šut.

radovi Krtoli
radovi Krtoli

Nakon što je asfaltiranje puta počelo, Krtoljani su uklonili blokadu sa Grabovca i sa direktorom Komulanog preduzeća Vladom Đukićem dogovorili da se deponija nastavi koristiti do kraja ljeta, u skladu sa Odlukom o zatvaranju i konzerviranju starog odlagališta komunalnog otpada na Grabovcu iz 2008. To znači da će se tamo moći odlagati samo zeleni otpad, kamen i zemljani iskopi, a nikako razno drugo smeće koje se povremeno u proteklom periodu „na divlje“ bacalo na Grabovcu.