Tivat: Ko će se kupati u uvali čije je dno prekriveno muljem i fekalijama? - Vijesti.me
NOVA DILEMA POSLIJE JAVNE RASPRAVE

Tivat: Ko će se kupati u uvali čije je dno prekriveno muljem i fekalijama?

Sve to nije spriječilo planere Državne studije lokacije za ovaj dio tivatske obale i Vladu koja je taj planski dokument usvojila, da ovdje predvide gradnju i uređenje više plaža, kao i otvorenog „bazena bez bazenske školjke“ koji bi trebao supstituisati pravi bazen koji lokalni DPS-SDP čelnici, Tivanima bezuspješno obećavaju u svakoj izbornoj kampanji već desetak godina

tivat
tivat (Foto: Siniša Luković)

Javna rasprava  Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje šetališta, plaže i otvorenog plivališta na lokaciji Belane, a koja je danas održana u Tivtu, pokrenula je dilemu da li je uopšte isplativo u punoj mjeri realiazovati taj projekat koji će koštati preko 1,4 miliona eura.

Naime, učesnici u javnoj raspravi izrazili su rezervu da li je uopšte na tom mjestu moguće realizovati planirane sadražaje – plažu i otvoreno rekreativno plivalište, s obzirom na stanje u ovom dijelu akvatorijuma tivatskog zaliva. Mala plitka uvala između ulaza u gradsku marinu Kalimanj sa sjeverozapadne i rta Župa sa jugoistočne strane, jedan je od najzagađenijih djelova Tivatskog zaliva sa debelim nanosima fekalija, mulja i drugog otpadnog materijala koji su se na njenom dnu taložili decenijama, kao i sa izuzetno slabom prirodnom cirkulacijom morske vode.

Sve to nije spriječilo planere Državne studije lokacije za ovaj dio tivatske obale i Vladu koja je taj planski dokument usvojila, da ovdje predvide gradnju i uređenje više plaža, kao i otvorenog „bazena bez bazenske školjke“ koji bi trebao supstituisati pravi bazen koji lokalni DPS-SDP čelnici, Tivanima bezuspješno obećavaju u svakoj izbornoj kampanji već desetak godina.

Na lokaciji ukupne površine skoro 7.600 kvadrata mora i kopna, planirana je izgradnja lungo mare pješalčke staze dužine oko 400 metara, nasipanje i uređenje plaže od skoro 1.900 kvadrata, te izgradnja plažnog objekta sa garderobom i sanitarnim čvorem. Prema projektu koji je napravilo JP „Morsko dobro“, u moru će se na šipovma graditi velika ponta sa dvije pješačke pasarele spojena sa obalom, a ta ponta biće osnova „bazena bez bazenske školjke“ – odnosno otvorenog plivališta koje će od okolnog akvatorijuma, biti odvojeno plutajućim pontonima širine 2,5 metara.

Na glavnoj ponti osim manjih tribina za gledaoce, biće  i svlaičionice, sanitarni čvor i manji ugostiteljski objekat sa terasom- vidikovcem. „Bazen bez bazenske školjke“ ljeti će sluiti kao plivalište, dok će zimi biti korišten kao mandrać u kome se mogu smjestiti 44 barke i manja brodića.                                              

„Ovi sadržaji treba da urede postojeći prostor, oblikovno i u smislu ponude, regulišu kretanje ljudi i vozila u tom dijelu tivatske obale i urede infrastrukturu. Tu nema ništa što bi ugrozilo životnu sredinu. Problem taloga na dnu mora se kroz ovaj projekat ne može riješiti, ali bi Opština i „Morsko dobro“,posebno u slučaju realizacije sadržaja planiranih na rtu Župa, trebali da ispitaju taj talog i urade studiju njegovog bagerisanja i uklanjanja.“- kazala je Jovanka Vukčević, iz podgoričkog „Biroa Vukčević“ koji je uradio Elaborat.

Prisutni mještani skrenuli su pažnju predstavnicima Opštine Tivat, „Morskog dobra“ i obrađivačima Elaborata, da je cijeli taj akvatorijum potpuno nepogodan za kupanje zbog velikih nanosa mulja, fekalija i drugog otpada na dnu, a za koji projektom uopšte nije planirano da se ukloni. Kako se čulo, vaterpolo utaknicem, čak i u tzv. divljoj ljetnjoj ligi koja se ljeti igra u Boki, ne mogu se validno igrati na plivalištu gdje je dubina mora samo 1,9 metara, a teško se može očekivati da će se iko kupati u plitkom i ustajalom moru uvale koja obiluje zagađenim muljem na dnu. Građani su protestovali i što planom nije predviđeno očuvanje dijela postojećih ponti i mula za vezivanje barki „koje će nestati nasipanjem plaže na kojoj se neće kupati niko“, pa su predložili nadležnima da dobro promisle prije nego krenu  u realizacju ovako zamišljenog projekta uređenja tog dijala tivatske obale.

Kako se čulo, Tivtu ne treba otvoreno plivalište – mandrać za barke kakvi već više od 50-tak godina postoje u gotovo svakom od manjih bokeljskih obalnih naselja, već pravi, zatvoreni olimpijski bazen koji lokalni čelnici građanima obećavaju već godinama.