Turci se žalili državi zbog kula - Vijesti.me
PODNIJELI ŽALBU GLAVNOM DRŽAVNOM ARHITEKTI

Turci se žalili državi zbog kula

Mia investments traži da ponište rješenje budvanske glavne arhitektice, koja je odbila da izda saglasnost na idejno rješenje budućeg hotelsko - apartmanskog kompleksa

Uklopili smo se u okruženje, nastavak samovlašća gradskog arhitekte: Arikan
Uklopili smo se u okruženje, nastavak samovlašća gradskog arhitekte: Arikan

Turska kompanija „Mia investments“ podnijela je žalbu glavnom državnom arhitekti Dušanu Vukasnoviću, zatraživši od njega da poništi rješenje budvanske glavne arhitektice Ane Samardžić, koja je odbila da izda saglasnost na idejno rješenje budućeg hotelsko - apartmanskog kompleksa Mia Budva.

U žalbi, koju potpisuje izvršni direktor Habip Arikan, koja je dostavljena Direktoratu za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja, traži se od Vuksanovića da ukine budvansko rješenje i „ sam riješi upravnu stvar“.

Turski investitori planiraju da na parceli ispred Jadranskog sajma, na 50-ak metara od mora, površine 8.500 kvadrata, koju su kupili od kompanije „Safiro beach“, izgrade luksuzni kompleks vrijedan 60 miliona eura - dvije kule od po 15 spratova sa 352 hotelsko- apartmanske jedinice.

Oni su početkom avgusta prošle godine predali zahtjev za dobijanje saglasnosti, a Samardžićeva je 7. juna donijela rješenje, kojim odbija da da zeleno svjetlo za gradnju, uz obrazloženje da „predložena arhitektonika nosi duh gradske sredine nepoznate duhu Mediterana“.

Arikan u žalbi navodi da je gradska arhitektica prilikom odlučivanja „počinila bitne povrede upravnog postupka, pogrešno i nepravilno utvrdila činjenično stanje, te je pogrešno primijenila odredbe materijalnog prava“.

Budvanska administracija, na čelu sa Draganom Krapovićem (Demokrate), usprotivila se izgradnji kompleksa Mia Budva, smatrajući da na tom mjestu treba da se izgradi kongresni centar.

Sekretarijat za zaštitu imovine zatražio je od Samardžićeve da bude stranka u postupku prilikom izdavanja saglasnosti, što je ona i prihvatila, uvažavajući činjenice da je EXPO Budva (zajedničko preduzeće Opštine i Jadranskog sajma) vlasnik dijela urbanističke parcele na kojoj se planira gradnja kompleksa.

Ministarstvo održivog razvoja tada prihvata žalbu turskih investitora i polovinom oktobra prošle godine donosi rješenje da Opština ne može biti stranka u postupku. Međutim, opštinski sekretarijat zbog toga krajem januara podnosi tužbu Upravnom sudu. Aktuelni gradonačelnik Budve Marko Bato Carević odustao je od tužbe, ali su ostali u tom postupku jer je nadležni sekretarijat to potvrdio Upravnom sudu.

„Skoro 10 mjeseci, gradski arhitekta je na sve moguće načine dezavuisao postupak po Zahtjevu za davanje saglasnosti, baveći se svim pitanjima pravnim, imovinskim, svojinskim, osim onim što predstavlja predmet ovog upravnog postupka i njegovu struku, a to je predloženo idejno rešenje i njegova usaglašenost sa planskim dokumentom, o čemu jasno govori Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata. Zakon eksplicitno definiše obim poslova i nadležnost glavnog arhitekte. Takođe, stručno uputstvo koje je 26. februara izdao MORT jasno navodi da je glavni gradski arhitekta ovlašćen da kontroliše samo oblikovanje i materijalizaciju objekta propisane planskim dokumentom, a ne i ostale parametre iz planskog dokumenta. Kontrola usklađenosti tehničke dokumentacije sa zakonom je u nadležnosti redividenta i urbanističko građevinskog inspektora“, naveo je Arikan u žalbi, ističući da je postupak trajao nevjerovatnih deset mjesec.

On je ocijenio da su rezultati ispitnog postupka “nastavak samovlašća gradskog arhitekte i flagrantnog prekoračenja ovlašćenja i zakonom povjerenih poslova”, a on tvrdi da „forma sa postamentom i dvije kule predstavlja dosljedan i jasan projektantski odgovor na potrebu lokacije“, kao i da podržavaju pristup da se integrišu u okruženje.

Protokol o donaciji koji je predsjednik Opštine (DF) zaključio sa turskim investitorima da, uz gradnju kompleksa, poklone gradu vrtić, izazvao je i krizu budvanske vlasti jer koalicioni partneri Carevića kritikuju što se time podržava gradnja solitera.


Vidi sve komentare