U Spužu otvoren Centar za tražioce azila - Vijesti.me
bolji tretman

U Spužu otvoren Centar za tražioce azila

U Crnoj Gori je trenutno 95 tražilaca azila, i taj broj se smanjio u odnosu na prethodne mjesece

Centar za tražioce azila, u koji je uloženo oko dva miliona eura, otvoren je danas u Spužu čime je Crna Gora, kako je saopšteno, ispunila jednu od obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 24.

Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković kazao je da će, otvaranjem Centra, pitanje azilanata u Crnoj Gori biti tretirano na mnogo kvalitetniji način.

On je podsjetio da je u Crnoj Gori 2009. godine bilo svega devetoro tražilaca azila, dok ih je prošle bilo oko 3,5 hiljada.

"Crna Gora je, kao zemlja koja se graniči sa Evorpskom unijom (EU) otkad je Hrvatska ušla u Uniju, postala interesantna za azilante, i morali smo na kvalitetniji način da rješavamo pitanje i tretiranja azilanata“, pojasnio je Bošković.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Mitja Drobnič, kazao je da je EU sufinansirala gradnju Centra sa 500 hiljada EUR, i zahvalio se crnogorskim vlastima na ispunjavanju obaveza preuzetih u sklopu Akcionog plana za poglavlje 24.

TV Vijesti, Marko Mišić

On je poručio da će Delegacija pratiti i podržavati funkcionisanje Centra.

"Treba uložiti dodatne napore za konsolidaciju efikasnog i djelotvornog sistema migracija i azila, što predstavlja jedno od glavnih pitanja kojima Crna Gora mora da se pozabavi“
"Trenutno pripremamo projekat sa UNHCR-om i Međunarodnom organizacijom za migracije, kako bismo pružili podršku koja je potrebna Centru da bi postao u potpunosti operativan i u skladu sa standardima i najboljim praksama EU“, naveo je Drobnič.

Prema njegovim riječima, otvaranje Centra predstavlja pozitivan pomak.

„Međutim, treba uložiti dodatne napore za konsolidaciju efikasnog i djelotvornog sistema migracija i azila, što predstavlja jedno od glavnih pitanja kojima Crna Gora mora da se pozabavi“, naglasio je Drobnič.

Upravnik Centra Duško Jovićević kazao je da je kapacitet objekta 65 mjesta, a da će ostali tražioci azila biti zbrinuti u alternativnom smještaju koji obezbjeđuje država.

On je rekao da je u Crnoj Gori trenutno 95 tražilaca azila, i da se taj broj smanjio u odnosu na prethodne mjesece.

Jovićević je pojasnio da su ti alternativni sadržaji jeftiniji od smještaja azilanata u Centru, ali ne ispunjavaju standarde.

„Centar je koncipiran da ispuni sve standarde kada je u pitanju zbrinjavanje azilanata“, naglasio je on.

Crna Gora je, kako je naveo, u Centar uložila oko milion eura, EU oko 500 hiljada, a UNHCR 350 hiljada.

Prema riječima Jovićevića, Centar će prve stanare dobiti narednih dana.