Učenici promovišu toleranciju i dijalog - Vijesti.me
SPROVEDEN DVOGODIŠNJI PILOT PROJEKAT

Učenici promovišu toleranciju i dijalog

Menadžerka programa Odsjeka za obrazovanje Savjeta Evrope Vesna Atanasova, istakla je da su projektom napravili mrežu od 26 škola koje će moći da stečeno znanje podijele sa ostalima

„Projekat je omogućio da imamo škole koje su pravične, pravedne i pružaju jednaku šansu svima“
„Projekat je omogućio da imamo škole koje su pravične, pravedne i pružaju jednaku šansu svima“

Odjeljenje za obrazovanje Savjeta Evrope i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, sproveli su dvogodišnji pilot projekat u 26 škola sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja putem podsticanja demokratske kulture.

Učenicima je, kako su saopštili realizatori projekta, omogućeno da ovladaju znanjima koja su neophodna za učešće u kulturi demokratije i miran život sa drugima u kulturološki raznovrsnim demokratskim društvima.

„Tokom pilot projekta, kojim je bilo obuhvaćeno 18 gimnazija i srednjih stručnih škola i četiri osnovne škole, odabrani školski koordinatori su zajedno sa domaćim i međunarodnim stručnjacima podizali svijesti među nastavnicima, zaposlenima, učenicima i predstavnicima lokalne zajednice o politikama, praksi i dobrobiti inkluzivnog obrazovanja i demokratske kulture“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, otklanjai su predrasuda i diskriminatorski pristup prema ranjivim i marginalizovanim grupama, kao što su djeca romske i egipatske manjine.

Jedan broj pilot škola je, ističe se, unaprijedio inkluzivno okruženje i uveo posebne mjere za promovisanje tolerancije i međuetničkog dijaloga.

Načelnica odjeljenja za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, Tamara Milić čestitala je Savjetu Evrope, školama, nastavnicima, direktorima škola i djeci na angažmanu koji je doprinio uspješnoj realizaciji projekta, kroz koji je uvedena nova, demokratska atmosfera u škole.

„Projekat je omogućio da imamo škole koje su pravične, pravedne i pružaju jednaku šansu svima“, rekla je Milić na konferenciji povodom predstavljanja rezultata projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama u Crnoj Gori“.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Romain Boitard, kazao je da je 26 škola bilo uključeno u projekat, 1,5 hiljada stručnjaka u oblasti obrazovanja i predstavnika lokalne zajednice bilo je uključeno u izradu lokalnih akcionih planova za jačanje demokratske kulture u školama.

„Predstavnici zajednice, njih sedam hiljada, uključujući učenike, nastavnike i roditelje učestvovalo je u organizaciji „inkluzivnih dana“, 11. oktobar je uspostavljen kao nacionalni „Inkluzivni dan“ u Crnoj Gori, 200 nastavnika je dobilo sertifikovane obuke o tome kako da uče demokratiji i ljudskim pravima kroz vannastavne aktivnosti“, objasnio je Botard.

Menadžerka programa Odsjeka za obrazovanje Savjeta Evrope Vesna Atanasova, istakla je da su projektom napravili mrežu od 26 škola koje će moći da stečeno znanje podijele sa ostalima.

„Na kraju projekta izradili smo smjernice u kojima smo predstavili ono što je realizovano i način na koji možemo da koristimo dobre prakse i iskustva pilot škola sa ciljem njihovog izdizanja na nivo politika“, rekla je Atanasova.

Tokom konferencije, kojoj je prisustvovao veliki broj nastavnika, predstavnika Zavoda za školstvo, Ministarstva prosvjete, nevladinih organizacija, predstavljene su smjernice za stvaranje sigurnog i inkluzivnog školskog okruženja na nivou nastavnog plana i programa i primjeri dobre prakse demokratske kulture u crnogorskim školama.

Nakon prezentacija uslijedila je projekcija kratkih dokumentarnih filmova „Edukativni izlet – Različitosti nas povezuju“ i „Šta je potrebno da se izgradi demokratsko društvo“.

Završna konferencija projekta “Podsticanje demokratske kulture u školama“ organizovana je u okviru programa ”Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku, koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a sprovodi Savjet Evrope.