Uehara: Specijalno tužilaštvo je u kratkom periodu ostvarilo zapažene rezultate - Vijesti.me
"PODRŠKA VLADAVINI PRAVA JEDAN OD GLAVNIH PRIORITETA"

Uehara: Specijalno tužilaštvo je u kratkom periodu ostvarilo zapažene rezultate

“Svjesni smo da je jačanje i opremanje tužilaca potrebnim alatima za borbu protiv ove pojave od velikog značaja. Podržavamo integrisane istrage koje uključuju ne samo tužilaštvo, ali i poresku upravu, carinsku, novu Agenciju za sprječavanje korupcije i sve djelove društva”, kazala je Uehara

Margaret En Uehara
Margaret En Uehara (Foto: Boris Pejović)

Specijalno tužilaštvo je u kratkom periodu ostvarilo zapažene rezultate, rekla je američka ambasadorka u Podgorici, Margaret Uehara i čestitala Crnoj Gori na ostvarenim rezultatima.

Ambasada SAD, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, organizovala je u Budvi konferenciju o integrisanim istragama i novim trendovima u predmetima organizovanog kriminala i korupcije.

Uehara je kazala da podrška vladavini prava i pravosudnim reformama, posebno podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori ostaje jedan od prioriteta SAD.

“Koristim priliku da čestitam Crnoj Gori na ostvarenim rezultatima i ponovim posvećenost SAD u podršci daljim reformama. Novo Specijalno tužilaštvo je već postiglo zapažene rezultate u kratkom periodu, otkad funkcioniše”, kazala je ona.

Uehara je ponovila riječi vrhovnog tužioca Ivice Stankovića, da tužioci nižeg nivoa takođe moraju da budu više uključeni u ovu zahtjevnu borbu.

“Svjesni smo da je jačanje i opremanje tužilaca potrebnim alatima za borbu protiv ove pojave od velikog značaja. Podržavamo integrisane istrage koje uključuju ne samo tužilaštvo, ali i poresku upravu, carinsku, novu Agenciju za sprječavanje korupcije i sve djelove društva”, kazala je Uehara.

SAD, dodala je, snažno podržava korišćenje novih alata, kao što su sporazum o priznanju krivice i povraćaj imovine.

Prema njenim riječima, korupcija i organizovani kriminal su pojave koje imaju korozivni i razarajući efekat po društvo u cjelini.

“Ova borba može trajati godinama, i može biti duga i iscrpljujuća. Promjene u pravosuđu se ne dešavaju preko noći. Ali, vrijeme i napor koje sad uložite platiće ogromne dividende u gradnji transparentnog i efektivnog pravosudnog sistema Crne Gore”, poručila je Uehara.

Specijalna državna tužiteljka Lidija Vukčević smatra da je Crna Gora prepoznala opasnost od korupcije i organizovanog kriminala pa je u toj oblasti donijela novo krivično, materijalno i procesno zakonodavstvo koje je usklađeno sa međunarodnim pravom, standardima i brojnim ratifikovanim konvencijama.

“Jedan od osnovnih ciljeva izvršioca krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije, a naročito visoke korupcije, je ostvarivanje nezakonite imovinske koristi, legalizacija imovine stečene izvršenjem krivičnih djela i korišćenje te imovinske koristi za izvršenje novih krivičnih djela”, rekla je Vukčević.

Krajnji cilj, kako je kazala, svodi se na potpunu legalizaciju nezakonito stečene imovinske koristi i njeno korišćenje za legalne poslove.

Ona je navela da je crnogorsko tužilaštvo u kontinuitetu ostvarivalo rezultate ne samo na institucionalnom planu već i konkrtnim aktivnostima.

Vukčević je rekla da je Specijalno tužilaštvo ostvarilo i da ostvaruje konkretne rezultate u gonjenju počinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala i visoke korupcije.

Predsjednica Upravnog odbora Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Senka Danilović rekla je da je Centar obavezan da prati potrebe u sudstvu i državnom tužilaštvu i pravovremeno reaguje.

“Organizovani kriminal i korupcija predstavljaju jednu od glavnih prijetnji za društveni i politički razvoj svake države”, rekla je Danilović.

Ona je ocijenila da je uspostavljanje Specijalnog tužilaštva neophodan preduslov za uspješnu borbu protiv organzovanog kriminala i korupcije, a da uspješnost zavisi od mnogo faktora.

“Između ostalih faktora, a ne može se reći da je manje važan od ostalih, jeste edukacija svih aktera koji učestvuju u tom složenom procesu, i koji moraju koordinirano da djeluju”, rekla je Danilović.

Ona je kazala da je godišnjim programom obuke namijenjenom sudijama i tužiocima koji tu funkciju obavljaju vise od četiri godine, obuhvaćeno mnogo tema iz oblasti orgniazovanog kriminala i korupcije.