Ulcinjani o budžetu, usred istrage - Vijesti.me
REBALANS KASE

Ulcinjani o budžetu, usred istrage

U obrazloženju odluke navodi se da je razlika u realizaciji budžeta rezultat odustanka od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 5,66 miliona eura.

U vrijeme kada inspektori za privredni kriminal češljaju rad ulcinjskog Katastra i pojedinih opštinskih sekretarijata, a među njima i Sekretarijata za budžet i finansije, pred odbornicima u lokalnom parlamentu sjutra će se na usvajanje naći predlog rebalansa budžeta za prošlu i predlog odluke o završnom računu budžeta za pretprošlu godinu sa izvještajem o reviziji.

“Iznos ukupnih primitaka i izdataka od 12.908.000 zamjenjuje se iznosom od 5,2 miliona eura”, piše u predlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Ulcinja za 2010. godinu.

U obrazloženju odluke navodi se da je razlika u realizaciji budžeta rezultat odustanka od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 5,66 miliona eura.

Rebalansom budžeta, iznos za kapitalne izdatke u iznosu od skoro 6,7 miliona eura “skresan” je za deset puta.

Takođe, u novom planu nema transfera za socijalnu zaštitu u iznosu od 27.000 eura.

Po mišljenju revizora “Reviko”, predlog završnog računa za 2009. godinu objektivno i istinito prikazuje prihode, primitke i rashode, kao i neizmirene obaveze.

Revizor ističe da mu nijesu stavljeni na uvid podaci o sudskim sporovima, odnosno, potencijalnim obavezama koje mogu dovesti do blokade žiro-računa.

“Prema podacima nadležnog sekretarijata, vrijednost sporova u kojima je tužilac Opština iznosi oko 8,23 miliona eura, dok vrijednost sporova koji se vode protiv Opštine iznosi 11,58 miliona eura”, piše u izvještaju revizora.