URA: Feministička pobuna je borba za slobodu - Vijesti.me
"OBAVEZA SVIH GRAĐANA/KI DA SE BORE PROTIV NEJEDNAKOSTI"

URA: Feministička pobuna je borba za slobodu

URA ukazuje da nam istorija ne smije služiti samo kao sjećanje, već i kao “nauk svih ženskih borbi koje su - u različitim periodima i mnogo težim okolnostima - polagale velike žrtve kako bi svijet bio pravedniji i bolji”

Sa prethodnog osmomartovskog marša u Podgorici
Sa prethodnog osmomartovskog marša u Podgorici (Foto: Centar za ženska prava)

Podaci da žene u Crnoj Gori zarađuju i do 30% manje, u odnosu na muškarce, ali i da posjeduju manje od ¼ nepokretnosti u odnosu na drugi pol, jedna su od brojnih manifestacija svakodnevne diskriminacije žena u okvirima naslijeđenog društvenog poretka - patrijarhata, pa je obaveza svih progresivnih društvenih činilaca i građana/ki, da se protiv takvih nejednakosti bore, ukazali su u Građanskom pokretu URA.

U tom pokretu su reagovali na jučerašnje istraživanje UNDP-a u Crnoj Gori, koje je pokazalo da razvoj ekonomije nije ravnopravan za sve društvene slojeve, te da je bruto nacionalni dohodak (BDP) po glavi stanovnika za 30 odsto manji za žene u odnosu na muškarce.

“Svega nekoliko dana od 77. godišnjice osnivanja Antifašističkog fronta žena (AFŽ), poražavajuće je konstatovati da je pozicija žena u društvu jako loša, a da se o polnoj i klasnoj emancipaciji žena gotovo i ne govori. Ta diskriminacija je mnogo šira od strogo ekonomske sfere i vidljiva je u gotovo svim segmentima crnogorskog društva. Primjera radi, zastrašujući je podatak da u Crnoj Gori već dvadesetak godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica: 110 naprema 100 u korist dječaka, prevashodno zbog selektivnih abortusa ženske djece. Ukoliko to nije dovoljan alarm da se stvari pod hitno i radikalno moraju mijenjati, onda ništa nikada neće ni biti“, ukazali su u pokretu URA.

URA ukazuje da nam istorija ne smije služiti samo kao sjećanje, već i kao “nauk svih ženskih borbi koje su - u različitim periodima i mnogo težim okolnostima - polagale velike žrtve kako bi svijet bio pravedniji i bolji”. 

Antifašistički front žena
Antifašistički front žena(Foto: Muzej žena)

U pokretu URA navode i da je veće uključivanje žena u javni prostor jako važan korak u procesu radikalne transformacije nepravednog društvenog poretka, ali da je “iluzorno očekivati da će se takve promjene dogoditi same od sebe, a bez stvaranja potrebnih preduslova“.

“A ti preduslovi ne smiju biti samo formalni, kako je to do sada bio slučaj, već i suštinski. Jer ukoliko društveni poredak daje legitimitet diskriminaciji žena na svim poljima, počev od neravnomjerne podjele kućnog rada i tradicionalnog očekivanja da “kuhinja i svi kućni poslovi pripadaju isključivo ženama“, onda će i njihova mogućnost da se bave bilo čime mimo tih poslova, biti znatno manja. Odnosno, da bi se položaj žene suštinski promijenio, poboljšao i emancipovao, potrebno je promijeniti čitav društveni poredak koji počiva na sili i nepravdi“, ukazali su u pokretu URA. 

URA ističe da se “ova pitanja moraju vratiti u sferu političke borbe, gdje i pripadaju”, a da podršku takvoj borbi trebaju pružiti i sve one socijalne grupe koje takođe trpe diskriminaciju na svakom koraku.

“Jer nas zdrav razum i elementarna empatija upućuju da razumijemo jedni druge i da zajedno podignemo glas protiv svih oblika diskriminacije“, zaključili su u pokretu URA.