Uspješna zajednička obuka crnogorske i američke vojske - Vijesti.me
rejon Štitarice

Uspješna zajednička obuka crnogorske i američke vojske

Kadeti Nacionalne garde SAD nalaze se na obuci u Crnoj Gori od 13. juna i boraviće do 5. jula

vojnici, VCG
vojnici, VCG (Foto: Vlada Crne Gore)

Pripadnici planinske čete iz Planinskog bataljona crnogorske Vojske uspješno su realizovali obuku u samostalnoj ishrani u prirodi sa kadetima Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koji borave na obuci u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da je na obuci, realizovanoj u širem rejonu Štitarice, učestvovalo 15 američkih kadeta i dvojica starješina.

“Obuka je realizovana veoma uspješno. Kadeti su obučeni za izradu objekata za pripremu, sušenje i konzervisanje hrane, u uslovima kada je snabdijevanje otežano, za pronalaženje i prečišćavanje vode, sakupljanje divlje flore i faune, te pripremu i konzumiranje hrane u prirodi”, kaže se u saopštenju.

Američki kadeti i njihove starješine aktivno su učestvovali u svim aktivnostima tokom obuke koja je imala interaktivni karakter.

“Najinteresantniji dio obuke bio je konzumiranje hrane koju su pripadnici planinske čete pripremili na tradicionalan način. Takođe, pripadnici Čete specijalnih snaga VCG realizovali su za drugu grupu kadeta Nacionalne garde SAD, obuku na brzim vodama, u tehnikama veslanja, kao i tehnikama spasavanja utopljenika”, dodaje se u saopštenju.

Završni dio obuke realizovan je kroz rafting rijekom Tarom, od Mojkovca do sela Kaludra.

Kadeti Nacionalne garde SAD nalaze se na obuci u Crnoj Gori od 13. juna i boraviće do 5. jula.