Vlada Čirgiću dala fakultet - Vijesti.me
ŠKOLA ZA CRNOGORSKI

Vlada Čirgiću dala fakultet

Novi fakultet odgovaraće direktno Ministarstvu prosvjete, koje vodi Slavoljub Stijepović

Adnan Čirgić
Adnan Čirgić (Foto: Savo Prelević)

Vlada je juče osnovala Fakultet za crnogorski jezik na Cetinju, a prvi vršilac dužnosti dekana biće Adnan Čirgić, dok će na njemu predavati zaposleni na njegovom Institutu za crnogorski jezik.

Kako sada stvari stoje, taj fakultet neće raditi pod krovom Univerziteta CG, u okviru kojeg, na Filozofskom fakultetu, već postoji Odsjek za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Odluka Vlade je epilog sukoba dvije struje oko standardizacije crnogorskog jezika.

Varnice među lingvistima počele su tokom prvih pokušaja standardizacije crnogorskog jezika 2008. godine. Predvođeni profesoricama na Filozofskom fakuletu Rajkom Glušicom i Tatjanom Bečanović, dio lingvista nije pristajao na uvođenje arhaizama i lokalizama u standardni jezik, kao ni na sistemsku jotaciju. To je bio predlog druge grupe profesora, na čelu sa Čirgićem. Kako se lingvisti nijesu mogli dogovoriti na sjednicama Savjeta za standardizaciju jezika, dva predloga stigli su pred komisiju Ministarstva prosvjete koju su činili profesori Milenko Perović, ukrajinska profesorica Ljudmila Vasiljeva i njen zagrebački kolega Josip Silić, koji su odlučili da standard bude Čirgićev predlog.

“U okviru nastavne djelatnosti Fakultet realizuje osnovne akademske studije i postdiplomske magistarske studije za crnogorski jezik i književnost. Fakultet obavlja naučnoistraživačku djelatnost u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Fakultet može obavljati i drugu djelatnost koja je u funkciji ostvarivanja djelatnosti, u skladu sa statutom Fakulteta”, stoji u odluci Vlade.

Fakultet za crnogorski jezik će biti finansiran dijelom iz državnog budžeta, a dijelom od školarina, projekata i donacija. Novi fakultet odgovaraće direktno Ministarstvu prosvjete, koje vodi Slavoljub Stijepović.

“Novi studijski program, u četvorogodišnjem trajanju, koncipiran je tako da omogući sticanje društveno opravdanih i korisnih kompetencija i univerzalnih znanja iz oblasti filologije, ali i specifičnih znanja iz domena montenegristike. Imajući u vidu da je crnogorski jezik službeni jezik u Crnoj Gori, Vlada je ocijenila da postoji izražena potreba za nastavnim kadrom iz te oblasti, kao i da će montenegristika, kao najmlađa grana slavistike, svoj budući razvoj temeljiti upravo na stručnjacima obrazovanim na ovom studijskom programu”, saopštila je Vlada sinoć.

“Do imenovanja Upravnog odbora njegove poslove obavljaće Upravni odbor u sastavu Milenko Perović, Čedomir Drašković, Jelena Šušanj, Aleksandar Radoman i predstavnik studenata. Izbor dekana izvršiće se u roku od 30 dana od dana izbora Upravnog odbora fakulteta. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje sa radom Institut za crnogorski jezik i književnost, a fakultet preuzima zaposlene i imovinu, prava i obaveze dosadašnjeg Instituta”, zaključuje se u odluci.

Bečanović: Oni predavanje ne mogu držati

Profesorica Tatjana Bečanović kazala je juče “Vijestima” da ova odluka Vlade predstavlja još jedan u nizu, ako ne i konačni udarac Odsjeku za crnogorski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

“A čini se da je to plan već pet godina i to dobro smišljen plan”, ocijenila je Bečanović.

Ona je podsjetila da na Institutu za crnogorski jezik nema adekvatnog kadra da predaje na fakultetu.

“Svi znamo da takav fakultet ne ispunjava zakonske uslove da bude visokoobrazovna ustanova. A ako Vlada krši zakone, o čemu dalje da pričamo”, naglasila je Bečanović.

Rektor Univerziteta CG Predrag Miranović je novinarima juče kazao da je dobio informaciju od Vlade o osnivanju fakulteta na Cetinju. On je saopštio da je to u skladu sa Zakonom o prijestonici. "Pa na to upravo tako i gledam", dodao je Miranović.