Vlada usvojila Program rada za ovu godinu - Vijesti.me
NASTAVIĆE SA REALIZACIJOM PROGRAMSKIH ZADATAKA

Vlada usvojila Program rada za ovu godinu

Programom rada Vlade za ovu godinu obuhvaćena su 23 prioritetna razvojna projekta i 247 obaveza iz tematskog i normativnog dijela

Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore (Foto: Luka Zeković)

Vlada je danas usvojila Program rada za ovu godinu, tokom koje će nastaviti sa realizacijom programskih zadataka jasno postavljenih na početku mandata. 

Iz Vladine Službe za odnose s javnošću saopšteno je da je Programom definisano da će se u oblasti ekonomske politike nastaviti realizacija mjera za jačanje makroekonomske stabilnosti, posebno konsolidacije javnih finansija i povećanje stabilnosti finansijskog sektora.

Radiće se, kako je objašnjeno, i na rješavanju strukturnih problema u ekonomiji, odnosno otklanjanju ključnih prepreka za unaprijeđenje konkurentnosti i povećanje potencijalnog privrednog rasta na srednji i dugi rok. 

“Projektovani investicioni ciklus i realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata povećaće potencijal za rast ekonomije, prije svega u oblastima putne infrastrukture, energetike, turizma i poljoprivrede, uz multiplikativni efekat na sve ekonomske sektore”, navodi se u saopštenju. 

Takva dinamika će, kako je saopšteno, dovesti do rasta zaposlenosti i otvaranja novih mogućnosti za ubrzanje ekonomskog rasta.

Iz Vlade su kazali da se reforma javne uprave u Programu tretira kao jedno od strateški važnih područja, a njena modernizacija i pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga nužni su sastavni djelovi podsticajne preduzetničke okoline i pretpostavka osiguranja boljeg životnog standarda građana.

Vlada će, u okviru vanjskih prioriteta, posebno biti posvećena aktivnostima na sprovođenju bezbjednosne politike u skladu sa standardima NATO i ispunjavanju svih obaveza iz pregovora za članstvo u EU, uz razvijanje bilateralne i multilateralne saradnje, jačanje regionalne saradnje i vođenje politike dobrosusjedskih odnosa.

Planiran je i nastavak reformi u oblasti pravosuđa, jačanje administrativnih kapaciteta u svim oblastima Vladinih politika, s posebnim osvrtom na jačanje kapaciteta u okviru institucija koje su nadležne za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Programom su definisani zadaci i projekti u oblasti, zdavstva, socijalnne politike, tržišta rada, obrazovanja, nauke i sporta.

Programom rada Vlade za ovu godinu obuhvaćena su 23 prioritetna razvojna projekta i 247 obaveza iz tematskog i normativnog dijela.

Vlada je danas usvojila i Srednjoročni program rada za period do 2020. i utvrdila Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) od ove do 2020.

Usvojene su odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračka poglavlja 14 i 21 - saobraćajna politika i trans-evropske mreže. 

“Odlukama se utvrđuje izmjena personalnog sastava radnih grupa, kako bi se na sveobuhvatniji i kvalitetniji način odgovorilo aktuelnim izazovima pregovaračkog procesa, koji je sada u poodmakloj, mnogo zahtjevnijoj fazi”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija u prošloj godini. 

“Tim povodom konstatovano je da je postignut visok stepen realizacije predviđenih mjera usmjerenih ka unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava osoba lišenih slobode, poboljšanju zdravstvene zaštite, tretmana zatvorenika i njihove radne okupacije. Između ostalog, ostvarena je uspješna primjena alternativnih sankcija, a stvoreni su i uslovi za izvrsenje kazne zatvora u prostorijama za stanovanje kao alternativnog načina izvršavanja zatvorske kazne”, saopštili su iz Vlade.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji odluke Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO u odnosu na upis Venecijanskih utvđenja od 14. do 17. vijeka na UNESCO Listu svjetske baštine. 

Tim povodom Vlada je zadužila Ministarstvo kulture da nastavi sa realizacijom tog transnacionalnog projekta koji su pokrenule Italija, Crna Gora i Hrvatska, a kojim je obuhvaćena i Kotorska tvrđava.

Na sjednici je usvojena i Inicijativa za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore, čime su stvorene planske pretpostavke za transformaciju postojećeg Centra savremene umjetnosti.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je za generalnu inspektorku Agencije za nacionalnu bezbjednost imenovala Goranku Serhatlić, koja je i do sada obavljala tu dužnost.

Vlada je donijeli odluku o prestanku madata direktora Direkcije za Željeznice, Nebojše Obradovića, dok je za vršioca dužnosti imenovan Miroslav Kukavičić.