Vujačići najavili borbu protiv katastra i CGES-a - Vijesti.me
TRAŽE DA SE STUBNO MJESTO IZMJESTI

Vujačići najavili borbu protiv katastra i CGES-a

Prema riječima Vujačića iz katastra su bez njihovog znanja dozvolili CGES-u da mogu da uđu na njihovo imanje za potrebe gradnje 400 kV dalekovoda „Čevo-Pljevlja“.

Rasprava Ranka Vujačića sa policijom
Rasprava Ranka Vujačića sa policijom (Foto: Svetlana Mandić)

Braća Vujačić, Ranko i Zdravko, iz mjesta Bukova Dola, dvadesetak kilometara od Nikšića, godinama bezuspješno pokušavaju da se sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES) dogovore da se stubno mjesto koje treba da bude postavljeno na 120 metara od njihove porodične kuće izmjesti. 

Danas je Ranko Vujačić pokušao da zaustavi mašine, ali je nakon kraće prepirke odustao i dozvolio mašinama da prođu, a njemu slijedi postupak za određivanje pravične nadoknade. Pored njega i predstavnika CGES-a i katastra prisutni su bili policija, hitna pomoć, privatno obezbjeđenje koje je angažovao Crnogorski elektroprenosni sistem  i izvođač radova.

"Jedini naš zahtjev je bio da nam odmaknu stub od kuće. Zauzvrat im nismo tražili ništa, nikakvu nadoknadu. Međutim, čitavo vrijeme vidjeli smo da odugovlače, da nas zavlače sa čitavom pričom”, kazao je Vujačić dok je od predstavnika CGES-a i katastra tražio da mu pokažu skicu ili projekat kuda će mašina da prođe, što oni nijesu imali.

Ranko Vujacic
Ranko Vujačić(Foto: Svetlana Mandić)

Prema riječima Vujačića iz katastra su bez njihovog znanja dozvolili CGES-u da mogu da uđu na njihovo imanje za potrebe gradnje 400 kV dalekovoda „Čevo-Pljevlja“.

"Otac je umro prije 13 godina a oni su pozive slali na njegovo ime. Imenovali su zatim pravnog zastupnika u Podgorici, za koga nismo ni znali i koji je ustupio našu imovinu bespravno, da bi prije pet-šest dana donijeli konačno izvršno rješenje, tako da mi nismo bili u mogućnosnti bilo kakvu žalbu da napišemo”, kazao je iznervirano Vujačić.

Predstavnica katastra, Milojka Stanjević, odgovarajući na pitanja Vujačića, kazala je da su godinama Vujačiće pozivali na šta je on odgovorio da se to ne radi telefonskim putem već zvaničnom dostavom ali ne onom koja je upućivana njihovom pokojnom ocu.

Vuajčići incident
Vujačići tvrde je jedini njihov zahtjev bio da se odmakne stub od kuće(Foto: Svetlana Mandić)

“Prije šest dana tek sam uspio da dobijem dokument, iako sam prije skoro dva mjeseca, podnio zahtjev katastru da mi izdaju sva dokumenta od ovoga procesa. Kad smo dobili dokumenta krenuli smo u priču ‘obaranja’ rješenja i zastupnika za koga nismo znali da postoji. To će da traje, a oni će dotle završiti posao. Pred svršenim smo činom. Nas novac ne interesuje, jedino da sačuvamo kuću, a ostali smo bez svega”.

Stub će od kuće biti udaljen 120 metara, a žice od dalekovoda 80-90 metara.  

“Kuća nije više upotrebljiva, ogromna su zračenja. Naši kvazi stručnjaci kažu da bukvalno možemo spavati ispod žica. Najbolje još da napravimo žičaru pa da spavamo na žicama koliko je to dobro. Da bi došli do stubnog mjesta prolaze kroz moje imanje, pri tom nemajući ni skicu ni projekat da pokažu. Jednostavno na silu ulaze, drago im je”, ironično je prokomentarisao Vujačić.

“Pored stare kuće, koja je srušena, napravili smo novu, za odmor, misleći da će to da traje generacijama, a na kraju smo došli da se iselimo iz nje zahvaljujući gospodi iz katastra. Ovu kuću i ovu zemlju nisu nam davali, niti smo dobili. To su naši djedovi, radeći u Americi, zaradili i kupili. Put do kuće su pravili moj otac i komšija, a katastar ga je, bez ičijeg znanja upisao u državno vlasništvo.  Sada ne mogu ni da nam ga plate jer ispada da je ovo javni put”.

Mašina je prošla a Vujačić je kazao da kroz njihov primjer ostali građani treba da vide kako će proći ako država odluči da preko njihove zemlje gradi dalekovod.

CGES: Dalekovod se radi na osnovu građevinske dozvole

Iz CGES-a su odgovorili da se dalekovod radi na osnovu građevinske dozvole, koju je u izdalo Ministrstvo održivog razvoja i turizma i revidovanog Glavnog projekta, čiji je dio i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, na koji je Agencija za zaštitu životne sredine dala saglasnost. Potvrdili su da je porodica Vujačić tražila izmiještanje dalekovoda koji prelazi preko zemljišta u njihovom vlasništvu zbog bojazni od elektromagnetnih zračenja i da su zatražili određene tehničke informacije vezane za dalekovod.

"Evidentirano je da se trasa dalekovoda nalazi na uzvišenju iznad kuće, kao i da je osa dalekovoda udaljena od kuće više od 100 metara. CGES je ponudio da se za predmetnu lokaciju izradi proračun jačine električnog polja i magnetne indukcije, iako se Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, procjena i proračun rade za objekte koji su udaljeni do 50 metara. CGES je dostavio tražene informacije i uvažavajući status radova i formalnu situaciju vezano za građevinsku dozvolu ponudio manje izmiještanje, o čemu se vlasnici nisu izjasnili“, navodi se u odgovoru.

Kako ističu, namjera im je bila da se  proračunom vlasniku prezentuju tehničke činjenice koje bi potvrdile da ne postoji opasnosti od izgradnje i uticaja  dalekovoda na  kuću i njene stanare.

"Nakon pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji, izvođač je dobio dozvolu da počne sa radovima. CGES je obavijestio vlasnike o datumu izvođenja radova i oni su iste onemogućili. Slijedeći zakonsku proceduru, CGES je obavijestio nadležne institucije i zatražio sprovođenje aktivnosti za obezbjeđenje uslova za izvođenje radova u skladu sa zakonom. Shodno tome, Uprava za nekretnine je donijela zaključke kojima se određuje izvršenje-predaja eksproprijisane nepokretnosti u vlasništvu porodice Vujačić  po osnovu izvršnih – pravosnažnih rješenja".


Vidi sve komentare