Za dokumentaciju za pješačku stazu uz more daju 30.000 eura - Vijesti.me
TIVAT-LEPETANE

Za dokumentaciju za pješačku stazu uz more daju 30.000 eura

Raspisan javni poziv za projektovanje pješačke staze uz more na potezu Tivat- Lepetane

Mjesto na kome je planiran početak buduće staze
Mjesto na kome je planiran početak buduće staze (Foto: Siniša Luković)

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pješačke staze uz more, neposredno uz magistralni put na relaciji Tivat-Lepetane u dužini 2.300 metara.

“Staza će se projektovati sa južne strane magistrale uz more, sjeverno od crkve Svetog Roko u Donjoj Lastvi, odnosno od početka naselja Opatovo do naselja Lepetane (proširenje za pristup trajektima).

Projektnim zadatkom je predviđeno da se teren na pojedinim dijelovima proširi od 1,5 do dva metra izgradnjom ili sanacijom potpornih zidova, na nosećim stubovima u moru ili konzolno, ne remeteći postojeću liniju obale”, saopšteno je iz Morskog Dobra.

Budući radovi treba da obuhvate popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta, javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu opremljenost šetališta (parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table).

“Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je za posao projektovanja predvidjelo iznos od 30.000 eura“, piše  u saopštenju.